Ứng dụng

Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý môi trường tỉnh Bắc Kạn

14:33, 08 Tháng Bảy 2019

Thực hiện Quyết định số 229/QĐ-UBND ngày 13 tháng 2 năm 2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc công nhận kết quả thực hiện đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh. Vừa qua, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức bàn giao sản phẩm dự án “Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý môi trường tỉnh Bắc Kạn” cho Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn.

Dự buổi bàn giao sản phẩm có ông Lê Văn Thế, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; đại diện phòng Quản lý Khoa học thuộc Sở Khoa học và Công nghệ. Ông Ngô Văn Viện, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Lãnh đạo phòng Môi trường, Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. Ông Nguyễn Văn Hiểu Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Địa tin học, Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên (Chủ nhiệm dự án).

Ứng dụng công nghệ thông tin vào vấn đề quản lý môi trường là một trong những bước đột phá, mang lại hiệu quả cao trong công tác quản lý môi trường trên địa bàn tỉnh. Xuất phát từ thực tế, dự án “Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý môi trường tỉnh Bắc Kạn” được thực hiện nhằm xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu và phần mềm quản lý môi trường phục vụ công tác quản lý nhà nước. Đồng thời, công khai thông tin và diễn biến chất lượng môi trường trên địa bàn toàn tỉnh đến với cộng đồng theo dõi, giám sát và báo cáo thông tin môi trường trực tiếp, nhanh chóng và hiệu quả góp phần nâng cao ý thức và trách nhiệm của người dân đối với các vấn đề bảo vệ môi trường.

Theo tnmtbackan.gov.vn

Tin liên quan