Cộng đồng

Chống rác thải nhựa “xâm hại” di sản vịnh Hạ Long

10:43, 24 Tháng Bảy 2019

(DSX) - Theo thông tin từ Ban Quản lý vịnh Hạ Long, từ ngày 1/8/2019, các đơn vị hoạt động kinh doanh dịch vụ trên vịnh bắt đầu triển khai việc chấm dứt dùng chai nhựa đựng nước, cốc nhựa, ống hút nhựa, túi nilon đựng sản phẩm, từng bước sẽ tiếp tục thay thế các sản phẩm nhựa khác hiện đang sử dụng trong hoạt động du lịch trên vịnh Hạ Long.

Ban Quản lý vịnh Hạ Long có văn bản số 598/BQLVHL-NVNC ngày 17/7/2019 gửi các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động dịch vụ, du lịch, nuôi trồng thủy sản trên vịnh Hạ Long về việc phối hợp triển khai các hoạt động thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” trên vịnh Hạ Long. Theo đó, Ban Quản lý vịnh Hạ Long đề nghị các đơn vị phối hợp thực một số nội dung như: Triển khai thực hiện phân loại rác thải tại cơ sở, đặc biệt là rác thải có khả năng tái chế (chai nhựa, vỏ lon, giấy...) và thu gom vận chuyển về bờ xử lý theo quy định. Hạn chế sử dụng bao bì, túi nilon, sản phẩm từ nhựa sử dụng một lần như cốc và ống hút... bằng các sản phẩm từ vật liệu có thể tái sử dụng, tái chế và thân thiện với môi trường trong các hoạt động dịch vụ, du lịch trên vịnh. Phối hợp với Ban Quản lý vịnh Hạ Long tuyên truyền cho du khách hạn chế sử dụng các sản phẩm từ nhựa dùng 1 lần, phân loại rác và bỏ rác đúng nơi quy định khi tham gia các hoạt động tham quan, du lịch trên vịnh Hạ Long.

Đồng thời, Ban Quản lý vịnh Hạ Long cũng ban hành văn bản số 599/BQLVHL-NVNC yêu cầu các đơn vị trực thuộc Ban nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch số 39/KH-BQLVHL về việc thực hiện phong trào “chống rác thải nhựa” năm 2019. Theo đó, các đơn vị thực hiện phân loại rác thải có khả năng tái chế trước khi chuyển cho đơn vị thu gom vận chuyển về bờ xử lý, quán triệt viên chức và người lao động tại đơn vị hạn chế sử dụng bao bì, túi nilon, sản phẩm từ nhựa trong các hoạt động sinh hoạt, dịch vụ trên vịnh Hạ Long. Bên cạnh đó, các đơn vị cần thực hiện thay thế các sản phẩm từ nhựa sử dụng một lần như cốc và ống hút… bằng các sản phẩm làm từ vật liệu có thể tái sử dụng và thân thiện môi trường trong các hoạt động tại đơn vị.

Theo vtr.org.vn

Tin liên quan