Tầm nhìn

Tu bổ, một số hạng mục thuộc di tích Bườn, tỉnh Nam Định

11:58, 12 Tháng Chín 2019

(DSX)- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có văn bản số 3116/BVHTTDL-DSVH gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ, tôn tạo mộ, lăng mộ Đàm Hoàng Thái hậu, thuộc di tích Bườn, miếu Trúc và mộ các nhân vật lịch sử liên quan.

Ảnh minh họa/wikipedia

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thống nhất thỏa thuận Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích, gồm các hạng mục: tu bổ lăng mộ, lầu thờ; tôn tạo, mở rộng khuôn viên khu lăng mộ; xây mới tường rào xung quanh khuôn viên.

Đồng thời, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng lưu ý một số vấn đề sau:

Về phương án thiết kế: cần chỉ rõ vị trí đặt bình phong, lư hương. Đối với bình phong: nhìn từ trong ra thì bên trái là bút, bên phải là kiếm; không đặt đèn đá; lựa chọn mẫu nghê theo phong cách truyền thống đặt trên hai đỉnh trụ của cổng.

Về hồ sơ: phần thuyết minh cần bổ sung căn cứ pháp lý, như Nghị định số 166/2018/NĐ-CP ngày 25/12/2018 của Chính phủ (thay thế Nghị định số 70/2012/NĐ-CP); Thông tư số 18/2012/TT-BVHTTDL ngày 28/12/2012 quy định chi tiết một số quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích và Thông tư số 17/2013/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn xác định chi phí lập quy hoạch, dự án, báo cáo kinh tế - kỹ thuật bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định chỉ đạo các cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ, thông báo rộng rãi nội dung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tại địa phương để tạo sự đồng thuận và triển khai các bước tiếp theo theo quy định của pháp luật hiện hành./.

T.T

 

Tin liên quan