Cộng đồng

Thừa Thiên Huế: Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích

15:42, 22 Tháng Tám 2019

(DSX)- Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế mới đây đã có văn bản gửi UBND thành phố Huế, UBND thị xã Hương Trà và Hương Thủy, UBND các huyện trên địa bàn về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích.

Ảnh minh họa/Báo Thừa Thiên Huế

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế mới đây đã có văn bản gửi UBND thành phố Huế, UBND thị xã Hương Trà và Hương Thủy, UBND các huyện trên địa bàn về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích.

Văn bản nêu rõ, trong thời gian qua, công tác bảo tồn và phát huy hệ thống di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ở một số địa phương đã đạt một số kết quả đáng khích lệ, nhiều công trình được tu bổ, tôn tạo bằng nguồn kinh phí xã hội hóa.

Tuy nhiên, việc tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa chưa tương xứng với tiền năng, hiệu quả như mong muốn; một số công trình di tích đã xếp hạng (cấp quốc gia, cấp tỉnh, các công trình, địa điểm có giá trị lịch sử, văn hóa được đưa vào Danh mục kiểm kê) quá trình tu bổ, tôn tạo hoặc xây dựng trong khu vực di tích đã vi phạm Luật Di sản văn hóa và các quy định liên quan, gây bức xúc trong dư luận xã hội. 

Để nâng cao hơn nữa công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích, Sở Văn hóa và Thể thao đề nghị UBND thành phố Huế, thị xã Hương Trà, Hương Thủy và các huyện chỉ đạo các phòng Văn hóa Thông tin, phòng Đô thị, phòng Kinh tế Hạ tầng và UBND các phường, xã, thị trấn thường xuyên kiểm tra, giám sát, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân trong công tác xây dựng và bảo vệ di tích.

Được biết, theo danh mục các di tích đã được xếp hạng và Danh mục Kiểm kê di tích, hiện tại có 14 đơn vị trực tiếp quản lý di tích, trong đó: Trung tâm bảo tồn di tích Cố đô Huế trực tiếp quản lý 40 di tích (16 di tích quốc gia đặc biệt, 7 di tích quốc gia, 11 di tích cấp tỉnh); phối hợp quản lý 07 di tích (5 di tích quốc gia, 2 di tích cấp tỉnh). Bảo tàng Lịch sử tỉnh trực tiếp quản lý 14 di tích (12 di tích quốc gia, 2 di tích cấp tỉnh); phối hợp quản lý 91 di tích (6 di tích quốc gia đặc biệt, 31 di tích quốc gia, 54 di tích cấp tỉnh). Bảo tàng Hồ Chí Minh trực tiếp quản lý 6 di tích (3 di tích quốc gia, 3 di tích cấp tỉnh); phối hợp quản lý 3 di tích (1 di tích quốc gia, 2 di tích cấp tỉnh). UBND thành phố Huế trực tiếp quản lý 18 di tích (7 di tích quốc gia, 11 di tích cấp tỉnh); phối hợp quản lý 36 di tích (9 di tích quốc gia đặc biệt, 18 di tích quốc gia, 9 di tích cấp tỉnh)./.

Thanh Thủy

 

Tin liên quan