Bảo vệ môi trường

Bắc Giang kết quả ghi nhận sau 03 năm thực hiện Nghị quyết về tăng cường công tác bảo vệ môi trường

16:14, 26 Tháng Tám 2019

(DSX) - Sở VHTTDL Bắc Giang đã có Báo cáo số 205/BC-SVHTTDL về kết quả 03 năm thực hiện Nghị quyết số 139-NQ/TU ngày 01/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016-2020.

Theo báo cáo, sau 03 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 139-NQ/TU ngày 01/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016-2020 đã đạt được những kết quả ghi nhận sau đây:

Các phòng, đơn vị đã nghiêm túc quán triệt, triển khai các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị. Đồng thời, tích cực lồng ghép tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn gắn với  tuyên truyền, hưởng ứng tham gia các hoạt động, chiến dịch bảo vệ môi trường  (Ngày môi trường thế giới 05/6; tháng hành động vì môi trường; tuần lễ quốc gia nước sạch và môi trường; ngày Đại dương Thế giới...)  thông qua các hình thức  phong phú như:  Qua các cuộc họp, hội nghị; trực quan  cổ động  (các phòng, đơn vị đều treo băng rôn, khẩu hiệu trong những ngày hưởng ứng các hoạt động, chiến dịch bảo vệ môi trường), các buổi chiếu phim lưu động (Hằng năm, tổ chức từ 560 -  600 buổi chiếu phim); các chương trình biểu diễn nghệ thuật của Nhà hát Chèo; các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm của đất nước, địa phương (Hằng năm, tổ chức 150 buổi biểu diễn chương trình ca, múa, nhạc)...; thường xuyên tổ chức các hoạt động tập trung như tổng vệ sinh, thu gom rác thải, cắt tỉa cây, phát quang bồn hoa, cây cảnh; phun thuốc diệt muỗi, diệt mối...

Đồng thời, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đã chỉ đạo các địa phương tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động lễ hội truyền thống và các di tích lịch sử văn hóa; hướng dẫn UBND các xã, thị trấn theo dõi, kiểm tra các hoạt động tổ chức tại lễ hội, đảm bảo an ninh trật tự và vệ sinh môi trường.

Cùng với đó, Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố tích cực tham mưu UBND cùng cấp chỉ đạo phòng, đơn vị chuyên môn, UBND các xã, thị trấn: Tuyên truyền, phổ biến đến  toàn thể nhân dân về Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, các tiêu chí về môi trường  theo  Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2010-2020; Đề án thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải khu vực nông thôn  trên địa  bàn  tỉnh  giai đoạn 2015-2020    các hoạt động “Tháng hành động vì Môi trường”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6…; Tổ chức ký cam kết bảo vệ môi trường đối với 100% nhà hàng kinh doanh, dịch vụ lưu trú, ăn uống;  100% các đơn vị sản xuất, kinh doanh được quy hoạch bãi xử lý rác thải; 100% các điểm du lịch, di tích lịch sử văn hóa đều có biển chỉ dẫn, biển cấm xả rác, thùng chứa rác thải nơi công cộng; Hướng dẫn, bổ sung nội dung bảo vệ môi trường làng nghề vào hương ước, quy ước; chấn chỉnh tình trạng rải tiền mã, vàng mã; quy định mức hỗ trợ kinh phí điện táng, hỏa táng.Sôi nổi hoạt động dọn dẹp vệ sinh môi trường. (Nguồn: doanthanhnien.vn)


Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Giang sẽ triển khai thực hiện một số nhiệm vụ và giải pháp sau đây:

Tiếp tục quán triệt, triển khai tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành về thực hiện Luật Bảo vệ môi trường năm 2014; Nghị quyết số  35/NQ-CP  ngày  18/3/2013  của  Chính  phủ,  Chỉ  thị  số  25/CT-TTg  ngày 31/8/2016  của  Thủ  tướng  Chính  phủ    Kế  hoạch  số  242/KH-UBND  ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh  thực hiện Nghị quyết số 139-NQ/TU ngày 01/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác bảo vệ môi trường tr ên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020.

Phòng  Văn hóa và Thông tin  các  huyện, thành  phố  tiếp  tục  tham  mưu  cấp  ủy, chính quyền cùng cấp chỉ đạo các xã, phường, thị trấn tuyên truyền, phổ biến trực tiếp tới toàn thể nhân dân về Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, Chương trình mục tiêu quốc gia về  xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020; Đề án thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh  gia đoạn 2015-2020 và các hoạt động hưởng ứng “Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn” hàng năm. Tiếp  tục    soát,  ban  hành  văn  bản  hướng  dẫn  bổ  sung  nội  dung bảo vệ môi trường vào hương ước, quy ước; triển khai thực hiện Bộ tiêu chí hướng dẫn bảo vệ môi trường tại các di tích quốc gia; chấn chỉnh tình trạng rải tiền mã, vàng mã trên đường đưa tang; quy định mức hỗ trợ kinh phí điện táng, hỏa táng.

Chỉ đạo các phòng, đơn vị  treo băng zôn, pano, áp phích, tuyên truyền hưởng ứng tham gia các hoạt động, chiến dịch bảo vệ môi trường  (Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn;  Ngày môi trường thế giới 05/6; tháng hành động vì môi trường;  tuần  lễ  quốc  gia  nước  sạch    môi  trường;  ngày  Đại  dương  Thế  giới; “Ngày không sử dụng túi nilon”...); thường xuyên tổ chức các hoạt động tập trung như tổng vệ sinh cơ quan, đơn vị, cắt tỉa cây xanh, phát quang bồn hoa, cây cảnh; phun thuốc diệt muỗi, diệt mối...

Tăng cường công tác quản lý nhà nước, định kỳ tổ chức kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện bảo vệ môi trường tại các địa phương, đặc biệt quan tâm giữ gìn bảo vệ môi trường tại các điểm, khu du lịch, khu di tích trên địa bàn tỉnh.

Quan tâm đầu tư xây dựng và tổ chức quản lý các công trình thu gom, xử lý chất thải, rác thải tại các điểm, khu du lịch, khu di tích, các địa điểm tổ chức lễ hội, khu vui chơi giải trí, đảm bảo xử lý triệt để chất thải, rác thải không làm ảnh hưởng tới môi trường, cảnh quan./.

Tin liên quan