Tầm nhìn

Tăng cường chính sách đầu tư bảo tồn hướng tới tái đề cử Quần thể Di tích Cố đô Huế

15:36, 15 Tháng Tư 2019

(DSX)- Đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị Di sản văn hóa Huế được Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế đề ra.

Ngọ Môn Huế. Nguồn: Dân trí

Theo đó, Trung tâm sẽ tiếp tục triển khai các nhiệm vụ gồm: Tổ chức thực hiện thành công các dự án trùng tu bảo tồn di tích đã được bố trí vốn và có quyết định phê duyệt; Tích cực phối hợp với các Sở, ban ngành để đẩy nhanh tiến độ Đề án Di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực I hệ thống di tích Kinh Thành Huế thuộc quần thể di tích Cố đô Huế. Đây là đề án có qui mô lớn, có tầm chiến lược và mang ý nghĩa lịch sử, làm cơ sở pháp lý hết sức thuận lợi cho việc tập trung các nguồn lực đầu tư để triển khai các dự án thành phần đảm bảo đồng bộ và phát huy hiệu quả giá trị khai thác góp phần chỉnh trang diện mạo của đô thị di sản và sinh thái.

Bên cạnh đó, tiếp tục xây dựng các đề án tôn tạo, chỉnh trang sân vườn ở di tích, bảo tồn hệ thống hồ ao và môi trường sinh thái; triển khai ứng dụng công nghệ một cách toàn diện trên tất cả các lĩnh vực cảnh quan môi trường di tích.

Đồng thời cải thiện và nâng cao chất lượng phục vụ du khách ở các khu di tích; Xúc tiến, đẩy mạnh công tác tuyên truyền quảng bá hình ảnh Di sản Huế… nhằm thu hút du khách đến thăm quan; Tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án Phát triển dịch vụ trên cơ sở phát huy giá trị di tích Cố đô Huế; Tăng cường kêu gọi các nguồn tài trợ, hợp tác quốc tế, khuyến khích công tác xã hội hóa trong bảo tồn tu bổ công trình di tích và phát triển dịch vụ tại di tích Huế.

Ngoài ra, nghiên cứu xây dựng sản phẩm du lịch gắn với chương trình nghệ thuật tiêu biểu; Xây dựng các đề tài nghiên cứu lịch sử, nghệ thuật kiến trúc, khoa học bảo tồn, văn hóa phi vật thể, lưu ý các đề tài mang tính thực tiễn để áp dụng cho các dự án bảo tồn tu bổ và cho các hoạt động phát huy giá trị di sản; tích cực tham gia tổ chức thực hiện các chương trình nghệ thuật, lễ hội, trưng bày, triển lãm nhằm góp phần quảng bá hình ảnh văn hóa và di sản của Huế.

Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế cũng sẽ tăng cường kết nối, mở rộng giao lưu hợp tác quốc tế để trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, tìm kiếm cơ hội quảng bá các giá trị di sản văn hóa Huế và khả năng tài trợ cho các hoạt động bảo tồn di tích, khẳng định uy tín và vị thế của đơn vị ở tầm quốc gia và quốc tế. Đặc biệt, phối hợp tốt với các tổ chức tư vấn thuộc UNESCO, tham khảo ý kiến của UBQG UNESCO Việt Nam và Bộ VHTTDL để xây dựng hoàn chỉnh nội dung hồ sơ tái đề cử Quần thể Di tích Cố đô Huế./.

Thanh Thủy (t/h)

 

Tin liên quan