Cảnh báo

Đề nghị xử lý nghiêm hành vi xâm hại Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long

09:34, 16 Tháng Tám 2019

(DSX) - Trước việc nhiều dự án có dấu hiệu xâm phạm đến vùng Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản số 3803/BTNMT-TCMT đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm đến vùng Di sản Vịnh Hạ Long.

Trước đó, báo chí và người dân thành phố Hạ Long đã đưa ra phản ánh một số dự án đầu tư xây dựng triển khai trên địa bàn thành phố có dấu hiệu xâm phạm đến vùng Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long. Tiếp nhận phản ánh từ người dân, các cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Ninh đã đến xác nhận vi phạm của các đơn vị trong công tác bảo vệ môi trường tại những dự án này. Cụ thể, Dự án “Khu du lịch Tuần Châu, thành phố Hạ Long” – lỗi thi công ngoài ranh giới được giao; Dự án “Cải tạo, nâng cấp bến cập tàu động Mê Cung” và Dự án “Cải tạo, nâng cấp bến cập tàu động hang Tiên Ông” – lỗi thi công xây dựng khi báo cáo đánh giá tác động môi trường chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Để tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác quản lý môi trường tại khu vực Vịnh Hạ Long, thực hiện đúng các quy định của pháp luật về bảo vệ vùng Di sản thiên nhiên thế giới này, ngăn chặn các vi phạm về bảo vệ môi trường tương tự xảy ra, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh triển khai ngay một số nội dung sau:

Rà soát lại các quy hoạch, kế hoạch, các dự án đầu tư mới cũng như các dự án đang được triển khai liên quan; có những điều chỉnh và biện pháp quản lý kịp thời trên cơ sở thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương theo hướng bền vững, đúng Quy hoạch môi trường của Tỉnh, không để tác động xấu tới môi trường, cảnh quan của vùng Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long.

Kiểm tra, đôn đốc các cơ quan chức năng của Tỉnh chấp hành nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường nói chung và với các dự án đầu tư nói riêng.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành công tác bảo vệ môi trường đối với các chủ dự án đầu tư; yêu cầu các chủ dự án thực hiện tốt quy định của Luật bảo vệ môi trường ngay từ khi xem xét đăng ký đầu tư, chấp thuận địa điểm đầu tư; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; kiên quyết xử lý không để xảy ra sai phạm.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh triển khai thực hiện khẩn trương các biện pháp tăng cường quản lý bảo vệ môi trường khu vực di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long và báo cáo về Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 25/ 8/2019 để Bộ tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

AV (t/h)

Tin liên quan