TIN TỨC

An Giang: Ban hành Quy chế phối hợp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị Di tích Văn hóa Óc Eo

11:47, 10 Tháng Bảy 2019

(DSX)- UBND tỉnh An Giang mới đây đã ban hành Quy chế Phối hợp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị Di tích Văn hóa Óc Eo.

Một điểm khai quật thuộc Khu di tích Óc Eo. Nguồn: TTXVN
Quy chế này áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị có liên quan đến hoạt động quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị Di tích Văn hóa Óc Eo trên địa bàn tỉnh An Giang.

Theo đó, các hành vi cụ thể bị cấm tại Quy chế này gồm: Xuất bản tài liệu, tuyên truyền, giới thiệu sai lệch nội dung, giá trị của Di tích Văn hóa Óc Eo; Làm thay đổi yếu tố gốc cấu thành di tích hoặc tu bổ, phục hồi không đúng với các yếu tố nguyên gốc của di tích. Đưa thêm, di dời, thay đổi hiện vật trong di tích và các hành vi khác khi chưa được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; Xây dựng trái phép, lấn chiếm đất đai thuộc di tích và các hành vi khác gây ảnh hưởng đến di tích; Tự ý đào bới, tìm kiếm, trục vớt di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia trong khu Di tích Văn hóa Óc Eo; Lợi dụng việc quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích để trục lợi và thực hiện những hành vi khác trái pháp luật.

Việc ban hành Quy chế nhằm mục đích Bảo vệ các Di tích Văn hóa Óc Eo trên địa bàn tỉnh trước những tác động xấu của môi trường và con người, phòng ngừa và hạn chế nguy cơ hư hỏng, xuống cấp, trên cơ sở đó giữ gìn, bảo tồn, tôn tạo yếu tố gốc của từng di tích trong tỉnh. Đồng thời phát huy giá trị các Di tích Văn hóa Óc Eo nhằm giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa, lòng tự hào dân tộc, đáp ứng nhu cầu tham quan, nghiên cứu, học tập, sáng tạo và hưởng thụ văn hóa của nhân dân; Xác lập cơ sở pháp lý bảo vệ di tích, xác định trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc bảo vệ và phát huy giá trị Di tích Văn hóa Óc Eo.

Như Thanh

Tin liên quan