Tầm nhìn

Quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị làng cổ Phước Tích

15:49, 18 Tháng Sáu 2019

(DSX)- Bảo tồn, phát huy giá trị truyền thống quỹ kiến trúc của làng di sản Phước Tích cũng như các cấu trúc tự nhiên, cảnh quan đặc trưng là một trong những mục tiêu của Đồ án quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị Làng cổ Phước Tích, xã Phong Hòa, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Cụ thể, Quy mô của Đồ án quy hoạch là 53,9 ha, khu vực lập quy hoạch được xác định trên cơ sở ranh giới làng cổ Phước Tích được công nhận là di tích Quốc gia theo quyết định số 832/QĐ-BVHTTDL ngày 3/3/2009 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Quy hoạch nêu bật nội dung bảo vệ nguyên trạng môi trường, cảnh quan khu vực bảo vệ I; xây dựng hệ thống giao thông phù hợp với cảnh quan; tôn trọng, giữ gìn tối đa các di tích gốc, đặc điểm di tích, phục hồi các di tích phải đảm bảo tính khoa học, khách quan. Đồng thời chú trọng bảo vệ môi trường, thu gom xử lý rác thải; khôi phục và phát triển nghề gốm Phước Tích; tổ chức không gian kiến trúc, cảnh quan cho các không gian bảo tồn di tích và phát triển mới (khu vực công cộng, khu vực điểm dân cư nông thôn, khu vực hạ tầng kỹ thuật)...

Đồ án quy hoạch sau khi được được phê duyệt sẽ là cơ sở pháp lý xây dựng theo quy hoạch; trùng tu, bảo tồn, tôn tạo, giữ được tính nguyên gốc của các giá trị làng cổ; Xây dựng các cơ chế, chính sách hỗ trợ nhằm lưu giữ, tiếp nối và phát huy những giá trị truyền thống của Làng cổ Phước Tích.

Thanh Thủy (t/h)Tin liên quan