Cộng đồng

Kiên Giang: Tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày môi trường thế giới năm 2019

09:54, 05 Tháng Sáu 2019

(DSX)- UBND tỉnh Kiên Giang đã ban hành Kế hoạch số 77/KH-UBND về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới và Ngày môi trường thế giới năm 2019.

Theo đó, nội dung tuyên truyền tập trung vào 02 sự kiện trọng tâm: Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2019; Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2019.

Cụ thể, tuyên tuyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về các vấn đề có liên quan tới biển, đảo Việt Nam. Tuyên truyền quán triệt Nghị quyết của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 8 (Khóa XII) về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Những cơ sở, chứng cứ lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; vị trí, vai trò, tiềm năng của biển, đảo Việt Nam. Tuyên truyền về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững biển và hải đảo Việt Nam...

Bên cạnh đó, tập trung triển khai kế hoạch hành động Quốc gia về quản lý chất lượng không khí đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 theo phân công của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 985A/QĐ-TTg ngày 01/6/2016.

Các hình thức tuyên truyền bao gồm: tổ chức treo băng rôn, pano, áp phích, khẩu hiệu Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới và Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới với chủ đề “Giới và Đại dương”, “Ô nhiễm không khí và hành động của chúng ta”; Tổ chức lễ mít tinh, phát động phong trào trồng cây xanh, đổi chất thải nguy hại lấy cây xanh, ra quân vệ sinh môi trường...

Như Thanh

 

Tin liên quan