Cảnh báo

Tình trạng lấn chiếm thắng cảnh đầm Ô Loan (Phú Yên)

15:45, 19 Tháng Ba 2019

(Disanxanh) – Đối với các phương tiện khai thác thủy sản không đúng quy định sẽ bị tịch thu tiêu hủy; các hồ nuôi thủy sản trái phép trên đầm Ô Loan phải tháo dỡ xong để trả lại nguyên trạng trong năm 2019.

Xử lý việc lấn chiếm Đầm Ô Loan
Qua kiểm tra thực địa, Phú Yên đã đưa ra lộ trình xử lý việc lấn chiếm đầm Ô Loan. Trước mắt, các xã ven khu vực đầm là An Hiệp, An Hòa, An Hải, An Cư và An Ninh Đông tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân tự giác tháo dỡ các hồ nuôi tôm trái phép, chấm dứt việc dựng chắn, giăng lưới ngăn chia mặt nước cũng như sử dụng các phương tiện đánh bắt thủy sản có tính chất hủy diệt. Các công việc này phải giải quyết triệt để trong năm 2019.Để xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm thắng cảnh quốc gia đầm Ô Loan, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên Nguyễn Chí Hiến cho biết, trong năm 2019, các phương tiện khai thác thủy sản không đúng quy định sẽ bị tịch thu tiêu hủy; các hồ nuôi thủy sản trái phép trên đầm Ô Loan phải tháo dỡ xong để trả lại nguyên trạng.
Tình trạng lấn chiếm thắng cảnh quốc gia đầm Ô Loan xảy ra từ lâu. Năm 2014, Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên đã chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với chính quyền huyện Tuy An chấn chỉnh, xử lý dứt điểm.
Theo ông Hiến cho biết thêm, cùng với sự nỗ lực của các ngành và địa phương liên quan, Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên đã thống nhất xác định lại ranh giới khu vực bảo vệ thắng cảnh Đầm Ô Loan để trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Trước mắt, đây sẽ là cơ sở triển khai các bước tiếp theo, trong đó có việc triển khai các dự án phát triển.
Việc vận động nhân dân các xã trong khu vực đầm bảo vệ môi trường, không lấn chiếm. Đối với thực trạng nuôi trồng hiện nay, huyện sẽ vận động di dời nhân dân vào trong vùng quy hoạch để phát triển bền vững, tiếp tục triển khai các bước tiếp theo, trong đó có việc triển khai các dự án phát triển trồng rừng chống biến đổi khí hậu, nuôi trồng thủy sản, cũng như phát triển du lịch sinh thái bền vững tại nơi đây.
TG(t.h)

Tin liên quan