Tầm nhìn

Phú Yên: Tăng cường công tác vệ sinh môi trường tại các di tích, thắng cảnh

14:15, 18 Tháng Ba 2019

Thời gian qua, lượng khách đến tham quan du lịch tại các điểm di tích ngày càng tăng nhanh, đặc biệt là tại một số di tích có tổ chức các hoạt động văn hóa, lễ hội và tại các thắng cảnh. Tuy nhiên, công tác vệ sinh, môi trường tại một số điểm di tích, thắng cảnh chưa được chú trọng đúng mức.

Ghềnh Đá Đĩa, một trong những thắng cảnh độc đáo của Phú Yên. Ảnh minh họa

Công tác giữ gìn môi trường sinh thái, đảm bảo vệ sinh môi trường tại các di tích, thắng cảnh trên địa bàn tỉnh vẫn còn hạn chế. Vấn đề này đã làm ảnh hưởng đến hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị di tích, làm suy giảm giá trị cảnh quan hiện có của các di tích, thắng cảnh.

Trước tình trạng này, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có Văn bản đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện tốt Đề án phân cấp quản lý di tích - danh thắng đã được xếp hạng; quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh với mục tiêu phải thực hiện tốt công tác vệ sinh, môi trường tại các di tích, thắng cảnh trên địa bàn tỉnh, tạo điều kiện thực hiện tốt công tác bảo tồn và phát huy giá trị di tích, đồng thời thu hút khách tham quan du lịch, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, cần tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác vệ sinh, môi trường tại các di tích; thường xuyên phổ biến các quy định của pháp luật, kiến thức về bảo vệ môi trường cho các tổ chức, cá nhân làm công tác quản lý di tích, tổ chức lễ hội, quản lý du lịch, các doanh nghiệp kinh doanh du lịch. 

Đồng thời, trang bị hệ thống thu gom rác thải, nhà vệ sinh tại các di tích, thắng cảnh trên địa bàn theo phân cấp quản lý, đặc biệt là tại các di tích, thắng cảnh có tổ chức các hoạt động văn hóa, lễ hội và có lượng người đến tham quan đông.

Cùng với đó, phát động lực lượng đoàn viên thanh niên, học sinh tham gia công tác vệ sinh, môi trường tại các di tích, thắng cảnh trên địa bàn. Phối hợp với các ngành liên quan thường xuyên tiến hành kiểm tra và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm quy định về bảo vệ môi trường, gây ảnh hưởng đến môi trường di tích và xung quanh di tích.

 

(Nguồn: Báo Phú Yên)

Tin liên quan