Tầm nhìn

Quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản Tràng An phải đảm bảo tính toàn vẹn, xác thực của di sản

11:17, 22 Tháng Giêng 2019

Đó là một trong các nguyên tắc quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị Di sản Tràng An được UBND tỉnh Ninh Bình quy định tại Quy chế Quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An.

Theo đó, các hoạt động quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị của di sản phải tuân thủ các quy định của Nhà nước và pháp luật hiện hành; Công ước, điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký và những quy định tại quy chế này; Phát huy giá trị Di sản phải kết hợp với bảo vệ tài nguyên, môi trường, cảnh quan và bảo tồn di sản văn hóa vật thể và văn hóa phi vật thể.

Về quản lý các hoạt động xây dựng trong Khu vực Di sản thế giới, Quy chế nêu rõ vùng cấm xây dựng phải giữ vững nguyên trạng, nghiêm cấm mọi hoạt động xây dựng. Trường hợp đặc biệt, cần thiết phải trùng tu, tôn tạo hoặc xây dựng công trình. Trường hợp đặc biệt, cần thiết phải trùng tu, tôn tạo hoặc xây dựng công trình để trực tiếp phục vụ việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản thì phải được sự chấp nhận bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Với vùng hạn chế xây dựng, giữ nguyên hiện trạng các công trình, cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch, các hoạt động xây dựng cơ sở hạ tầng, cải tạo hà ở được phép tiến hành nhưng ở mức độ hạn chế và được kiểm soát nghiêm ngặt để không ảnh hưởng đến di sản. Các công trình xây dựng phù hợp với cảnh quan môi trường di sản và kiến trúc truyền thống. Đối với các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp đang hoạt động hiện hữ trong khu vực này, có đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trước ngày 21/02/2015, trường hợp công trình xây dựng chưa hoặc không nằm trong kế hoạch di dời của cươ quan nhà nước có thẩm quyền thì chỉ được xây dựng công trình theo đúng quy mô đã được cấp giây chứng nhận đầu tư hoặc theo dự án đầu tư và tổng mặt bằng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Việc xây dựng mới, cải tạo công trình trong khu vực di sản thế giới và vùng đệm của khu vực di sản thế giới cần đảm bảo không làm ảnh hướng tới giá trị nổi bật toàn cầu của Quần thể danh thắng Tràng An, thực hiện theo pháp luật về di sản văn hóa, cá quy định về cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Sau vụ việc đáng tiếc xảy ra tại di sản Tràng An đầu năm 2018, việc ban hành Quy chế Quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An được mong đợi sẽ tạo thêm hành lang các quy định cụ thể quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị của di sản này, tránh những sự việc đáng tiếc xảy ra./.

(Nguồn: Báo Điện tử Tổ quốc)

Tin liên quan