Tầm nhìn

Kiên Giang: Bảo tồn, phát huy giá trị các di tích trên địa bàn tỉnh

10:55, 22 Tháng Mười Một 2018

Thời gian qua, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Kiên Giang đã nỗ lực phối hợp các đơn vị, địa phương liên quan, định hướng, chỉ đạo phòng văn hóa-thông tin các huyện, thành phố thực hiện công tác quy hoạch, bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích theo đúng quy định.

Trên địa bàn tỉnh Kiên Giang hiện có hơn 160 di tích gồm: Di tích kiến trúc nghệ thuật, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, di tích khảo cổ. Số lượng di tích được xếp hạng trong tỉnh đến nay có 56 di tích. Tỉnh đã tranh thủ nguồn vốn từ Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa để thực hiện công tác quy hoạch, trùng tu, tôn tạo, chống xuống cấp nhiều di tích; bố trí nguồn vốn đầu tư trung hạn theo Kế hoạch số 96/KH-UBND, ngày 27/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh để tu bổ, tôn tạo 10 di tích trên địa bàn đang xuống cấp, hư hỏng. Sở Văn hóa-Thể thao phối hợp các sở, ngành, địa phương tăng cường biện pháp bảo vệ di tích; phối hợp Ban Tôn giáo, Ban Dân tộc, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Công an tỉnh… kịp thời xử lý những vấn đề có liên quan đến di tích.

Sở Văn hóa-Thể thao cũng lập kế hoạch và triển khai thực hiện công tác bảo tồn, tôn tạo, trùng tu di tích gắn với phát triển giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể của tỉnh, phát huy hiệu quả giá trị di tích gắn với phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Trong kế hoạch tu bổ, tôn tạo di tích giai đoạn 2016-2020, tỉnh đầu tư trên 68 tỷ đồng để tu bổ, tôn tạo 10 di tích đã xuống cấp tại thành phố Rạch Giá, Giồng Riềng, Gò Quao, Tân Hiệp, Hòn Đất và U Minh Thượng. Hiện công tác trùng tu 10 di tích đang trong giai đoạn triển khai thực hiện.

Cùng với đó, Sở Văn hóa-thể thao chỉ đạo ngành văn hóa các địa phương thường xuyên kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ, trùng tu, tôn tạo di tích, chống xuống cấp, xâm hại; đồng thời, chỉ đạo các ban quản lý, bảo vệ di tích chú trọng giữ gìn cảnh quan môi trường, đảm bảo an toàn cho du khách, nhất là dịp lễ, hội. Hàng năm, Sở tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về di tích, thuyết minh viên di tích, kiến thức quản lý nhà nước về di sản văn hóa, kiến thức bảo quản hiện vật, cổ vật, công tác kiểm kê và lập hồ sơ hiện vật tại di tích cho cán bộ, nhân viên phòng văn hóa-thông tin huyện, thành phố, xã, phường trong tỉnh.

Trong năm 2018, Sở Văn hóa-Thể thao khảo sát, kiểm tra thực địa tại một số di tích trên địa bàn huyện Hòn Đất, Kiên Lương và thành phố Hà Tiên. Qua kiểm tra, đoàn nhận thấy nhiều di tích như: Thạch Động, Đá Dựng, chùa Phù Dung (thành phố Hà Tiên), danh lam thắng cảnh Hòn Chông (Kiên Lương), Di tích lịch sử-thắng cảnh Ba Hòn (Hòn Đất)… hiện chưa được đầu tư xứng tầm để phát huy giá trị, nhiều di tích xuống cấp, trường hợp người dân xâm phạm khu vực di tích để buôn bán diễn ra thường xuyên, gây mất mỹ quan… Để giải quyết các vấn đề tồn tại, yếu kém, Sở Văn hóa-Thể thao yêu cầu các địa phương chủ động phối hợp các ngành liên quan thực hiện tốt công tác quy hoạch khu, điểm di tích, tránh tình trạng khu vực di tích bị xâm phạm buôn bán, hoặc xây cất nhà ở trái phép. Sở đề nghị phòng văn hóa-thông tin các địa phương, ban bảo vệ quản lý di tích tham mưu lãnh đạo địa phương đẩy mạnh công tác xã hội hóa di tích theo đúng quy định.

Theo đồng chí Diệp Hoàng Du-Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao cho rằng, công tác trùng tu, tôn tạo di tích cần thông qua ý kiến của các cơ quan chức năng, ngành văn hóa để hạn chế tình trạng trùng tu sai lệch nguyên trạng, làm biến dạng di tích. Thời gian tới Sở Văn hóa-Thể thao tiếp tục đẩy mạnh công tác xã hội hóa, phát huy vai trò của nhân dân địa phương trong công tác quản lý, bảo tồn, khai thác giá trị di tích; phối hợp các cấp, các ngành có liên quan thực hiện công tác quy hoạch cụ thể từng di tích cấp quốc gia, làm cơ sở cho địa phương xây dựng kế hoạch bảo vệ, khai thác giá trị di tích phục vụ phát triển kinh tế-văn hóa-du lịch. Tiếp tục tập trung công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng, cán bộ tham gia công tác bảo tồn và phát huy giá trị di tích tại các địa phương trong tỉnh Kiên Giang./.

(Nguồn: toquoc.vn)

Tin liên quan