Tầm nhìn

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về du lịch tại Cần Thơ

13:23, 14 Tháng Mười Một 2018

Nhằm triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình xúc tiến, quảng bá du lịch thành phố Cần Thơ giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2030, trong thời gian tới, TP. Cần Thơ sẽ tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về du lịch, bảo đảm an ninh, an toàn trong hoạt động du lịch.

Ảnh minh họa. Nguồn: phunuvietnam.vn

Cụ thể, quản lý chặt chẽ hoạt động du lịch tại các điểm đến, đảm bảo chất lượng phục vụ trên cơ sở đánh giá, xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch, công nhận cơ sở đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với dịch vụ ăn uống và mua sắm; Tăng cường công tác phối hợp thanh kiểm tra, các cơ sở kinh doanh du lịch, kịp thời nhắc nhở và hướng dẫn các doanh nghiệp du lịch thực hiện tốt các quy định của pháp luật về kinh doanh du lịch, kiên quyết xử phạt các cơ sở vi phạm, đảm bảo an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ, nâng cao chất lượng dịch vụ, cung cách phục vụ, ứng xử văn minh lịch sự, chuyên nghiệp, vệ sinh môi trường, vệ sinh thực phẩm... đảm bảo phương châm "An toàn - thân thiện - chất lượng".

Bên cạnh đó, giải quyết sớm các thủ tục hành chính liên quan đến thẩm định xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch; cấp, đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch; thẩm định cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch cho cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch... Đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý; nâng cấp và phát huy phần mềm cơ sở dữ liệu trực tuyến du lịch nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong báo cáo thống kê du lịch.

Ngoài ra, tích cực đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động mọi thành phần kinh tế, nguồn lực đầu tư cho cơ sở hạ tầng du lịch; ưu tiên đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng du lịch; Phát triển các loại hình sản phẩm du lịch sông nước gắn với du lịch văn hóa, du lịch tâm linh, du lịch sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo, triển lãm, du lịch cộng đồng có sức hấp dẫn và khả năng cạnh tranh cao nhằm  nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch theo hướng hiện đại, khác biệt và bền vững trong cộng đồng; Huy động sự tham gia của các doanh nghiệp, cộng đồng địa phương trong công tác xúc tiến, quảng bá, xây dựng bộ quà tặng du lịch thành phố Cần Thơ./.

(Nguồn: toquoc.vn)

Tin liên quan