Tầm nhìn

Chống xuống cấp di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

10:19, 06 Tháng Chín 2018

UBND tỉnh Đồng Tháp đã ban hành Kế hoạch chống xuống cấp di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020.

Tượng đài Chiến thắng Giồng Thị Đam – Gò Quản Cung huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp

Việc hỗ trợ đầu tư chống xuống cấp di tích của tỉnh không chỉ góp phần phát triển kinh tế - xã hội, phát triển du lịch của địa phương mà còn là hành động thiết thực để thực hiện có hiệu quả trong việc bảo quản tu bổ, tôn tạo các di tích lịch sử - văn hóa.

Các giải pháp được đặt ra là thực hiện đa dạng hóa nguồn vốn để triển khai thực hiện kế hoạch, bảo đảm huy động đầy đủ, kịp thời theo kế hoạch; tăng cường huy động các nguồn vốn đóng góp hợp pháp của doanh nghiệp, nhà tài trợ và cá nhân trong và ngoài nước. Tăng cường phối hợp, lồng ghép với các Chương trình khác của các Bộ, ngành trung ương, của tỉnh, huyện để triển khai thực hiện các dự án tu bổ, chống xuống cấp di tích tại địa phương; kiểm tra, giám sát việc thực hiện đảm bảo theo các quy định của pháp luật.

Trong giai đoạn 2018-2020, có gần 40 di tích được đầu tư chống xuống cấp, trong đó có 7 di tích quốc gia gồm: Đình Định Yên, Chùa Kiến An Cung, Di tích Nguyễn Sinh Sắc, Đình Phú Hựu, Đình Tân Phú Trung, Tượng đài Chiến thắng Giồng Thị Đam – Gò Quản Cung, Chùa Bửu Hưng.

(Nguồn: bvhttdl.gov.vn)

Tin liên quan