Cộng đồng

Bộ VHTTDL thống nhất lập dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình Tuy Lộc, Hà Nội

09:09, 08 Tháng Tám 2018

Bộ VHTTDL đã có Công văn số 3326/BVHTTDL-DSVH gửi UBND thành phố Hà Nội về việc lập dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình Tuy Lộc, thuộc xã Trạch Mỹ Lộc, huyện Phúc Thọ.

Ảnh minh họa. Nguồn: toquoc.vn
Theo đó, Bộ VHTTDL thống nhất với đề nghị của UBND thành phố Hà Nội về việc lập dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình Tuy Lộc, gồm các hạng mục: tu bổ Đại đình và xây dựng lầu hóa vàng, nhà bếp, nhà vệ sinh để bảo tồn và phát huy giá trị bằng nguồn ngân sách huyện Phúc Thọ và nguồn xã hội hóa.
Đối với việc phục dựng Nghi môn và xây dựng Tả Hữu mạc, Bộ VHTTDL đề nghị UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo cơ quan chức năng của thành phố phối hợp với chính quyền địa phương nghiên cứu hồ sơ tài liệu liên quan trước đây và lấy ý kiến nhân dân để đảm bảo tính khoa học, phù hợp với cảnh quan của di tích và tạo được sự đồng thuận của nhân dân.
Bộ VHTTDL đề nghị UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo cơ quan chức năng lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế có đủ điều kiện, năng lực hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích để lập dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình Tuy Lộc theo quy định tại Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18/9/2012 của Chính phủ, gửi kèm theo Công văn của UBND thành phố Hà Nội đề nghị Bộ thẩm định.
(Nguồn: bvhttdl.gov.vn)

Tin liên quan