Tầm nhìn

Bổ sung 32 tỷ tu bổ, tôn tạo Khu di tích cố đô Hoa Lư

10:06, 31 Tháng Bảy 2018

UBND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành Quyết định số 878/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án tu bổ, tôn tạo Khu di tích cố đô Hoa Lư.

Chủ đầu tư dự án “Tu bổ, tôn tạo Khu di tích Cố đô Hoa Lư” tại Xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, Ninh Bình là Sở Văn hóa và Thể thao Ninh Bình.

Về nội dung điều chỉnh và bổ sung, các hạng mục bổ sung gồm: Tu bổ, tôn tạo tam quan và các hạng mục phụ trợ di tích Chùa  Nhất Trụ và đình Yên Thành; Tu bổ tiền đường, tường rào, giếng ngọc đền thờ Công chúa Phất Kim; Tam quan Chùa Ngần; Phủ Đông Vương và Đình Yên Trạch.

Các hạng mục cắt giảm gồm Nhà che Bia cửa Đông và đường lên Lăng Vua Đinh. Các hạng mục giữ nguyên gồm: Chùa Nhất Trụ; chùa Ngần; phủ Kình Thiên và đền thờ Công chúa Phất Kim.

Tổng mức đầu tư điều chỉnh, bổ sung là 32.443 triệu đồng. Thời gian thực hiện đến năm 2020.

Sở VHTT tổ chức quản lý dự án đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định tại khoản 8, điều 13, Nghị định 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ.

Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 1062/QĐ-UBND ngày 25/12/2012 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư tu bổ, tôn tạo Khu di tích Cố đô Hoa Lư./.


Nguồn: Báo điện tử Tổ Quốc

Tin liên quan