Cộng đồng

Thống nhất tu bổ, tôn tạo di tích chùa Phạm Xá

15:47, 26 Tháng Bảy 2018

Bộ VHTTDL đã có văn bản số 3129/BVHTTDL-DSVH gửi UBND tỉnh Hưng Yên về việc lập và thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích chùa Phạm Xá, xã Đồng Than, huyện Yên Mỹ.

Ảnh minh họa. Nguồn: hungyentourism.com.vn

Theo đó, Bộ VHTTDL thống nhất với đề nghị của UBND tỉnh Hưng Yên về việc tu bổ, tôn tạo di tích chùa Phạm Xá với hạng mục tôn tạo, xây dựng nhà Mẫu để bảo tồn và phát huy giá trị di tích bằng nguồn kinh phí xã hội hóa; đồng thời thỏa thuận Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng nhà Mẫu chùa Phạm Xá.

Bộ VHTTDL đề nghị UBND tỉnh Hưng Yên chỉ đạo các cơ quan chức năng hướng dẫn chủ đầu tư chỉnh sửa chi tiết trên bờ nóc (ở giữa là hổ phù cõng mặt trời, hai bên không làm kìm mái vì đã có trụ đấu) và bổ sung căn cứ pháp lý hiện hành về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích; chỉ đạo các cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ, thông báo nội dung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật với nhân dân để tạo sự đồng thuận và triển khai các bước tiếp theo theo quy định hiện hành.

 (Nguồn: toquoc.vn)

Tin liên quan