Cảnh báo

Lâm Đồng thu hồi dự án đầu tư Khu du lịch sinh thái hồ Đạ Tẻh

09:50, 19 Tháng Bảy 2018

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có Công văn gửi 4332/UBND-VX2 về việc thu hồi “Dự án đầu tư Khu du lịch sinh thái hồ Đạ Tẻh” của Công ty cổ phần dịch vụ Minh Nhựt Đạ Tẻh.

Hồ Đạ Tẻh. Ảnh: Dulich.vn
Lý do thu hồi dự án do triển khai chậm tiến độ và thuộc trường hợp chấm dứt hoạt động theo quy định của Luật Đầu tư năm 2014 và Luật Đất đai năm 2013.
Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Công ty cổ phần dịch vụ du lịch Minh Nhựt Đạ Tẻh nghiêm túc chấp hành việc chấm dứt hoạt động dự án đầu tư; chủ động giải quyết các vấn đề phát sinh tại dự án và tự thanh lý dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về thanh lý tài sản khi dự án đầu tư chấm dứt hoạt động; hoàn tất các nghĩa vụ tài chính có liên quan đối với Nhà nước theo quy định.
Đồng thời, giao các sở, ngành, địa phương liên quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện các thủ tục quyết định chấm dứt hoạt động dự án đầu tư nêu trên theo quy định của Luật Đầu tư năm 2014; thực hiện thu hồi, đề xuất thu hồi giấy chứng nhận đầu tư dự án và các giấy tờ liên quan đã được cơ quan chức năng cấp cho dự án theo quy định hiện hành.
Sau khi có quyết định chấm dứt dự án đầu tư của cơ quan chức năng: Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triên nông thôn, UBND huyện Đạ Tẻh thực hiện các hồ sơ, thủ tục thu hồi rừng, đất lâm nghiệp, mặt nước đã cho Công ty cổ phần dịch vụ du lịch Minh Nhựt Đạ Tẻh thuê để giao cho địa phương và đơn vị chủ rừng nhà nước quản lý, bảo vệ, phát triển rừng theo quy định hiện hành.
Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh rà soát, đôn đốc Công ty cổ phần dịch vụ du lịch Minh Nhựt Đạ Tẻh hoàn thành các nghĩa vụ tài chính liên quan đến dự án “khu du lịch sinh thái hồ Đạ Tẻh”; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo kiểm tra diện tích rừng, đất lâm nghiệp, mặt nước thu hồi, xử lý theo đúng quy định của pháp luật nếu nhà đầu tư để xảy ra mất rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp; đồng thời, thu hồi và bàn giao cho đơn vị chức năng quản lý theo quy định; UBND huyện Đạ Tẻh thực hiện thủ tục tiếp nhận diện tích rừng, đất lâm nghiệp, mặt nước đã thu hồi và giao đơn vị chức năng quản lý theo quy định; Sở Kế hoạch và Đầu tư theo dõi, nắm tình hình, tiến độ thực hiện của các sở, ngành, địa phương, đơn vị/đối với các nội dung chỉ đạo trên, kịp thời tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.
Được biết, Dự án “Khu du lịch sinh thái hồ Đạ Tẻh” tại huyện Đạ Tẻh của Công ty cổ phần dịch vụ du lịch Minh Nhựt Đạ Tẻh theo Giấy chứng nhận đầu tư số 42121000416 do UBND tỉnh Lâm Đồng cấp ngày 19/01/2009. Mục tiêu dự án xây dựng khu du lịch sinh thái, vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng phục vụ du khách.

(Nguồn: bvhttdl.gov.vn)

Tin liên quan