Tầm nhìn

Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên: Nhiệm vụ của Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường rất lớn

08:53, 06 Tháng Bảy 2018

Ngày 5/7, tại Hà Nội, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (Bộ VHTTDL) đã tổ chức Sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2018. Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên chủ trì buổi Sơ kết.

Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên chủ trì buổi Sơ kết

Tại buổi Sơ kết, ông Từ Mạnh Lương- Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường đã báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm của Vụ. Theo đó, ngoài các nhiệm vụ thường xuyên, trong 6 tháng đầu năm 2018, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường đã trực tiếp chủ trì và thực hiện các nhiệm vụ như: Xây dựng và trình Lãnh đạo Bộ ban hành tiêu chí bảo vệ môi trường trong lĩnh vực du lịch; Xây dựng và trình lãnh đạo Bộ ban hành tiêu chí bảo vệ môi trường trong lĩnh vực thể thao; Tổ chức Hội thảo khoa học nhân ngày Khoa học và Công nghệ 18/5; Tổ chức Hội thảo Khoa học về xây dựng sản phẩm chủ lực của Bộ VHTTDL ứng dụng CMCN 4.0…

Vụ cũng phối hợp thực hiện, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ như Rà soát các đề án tự chủ của 4 Viện nghiên cứu theo hướng dẫn tại Thông tư 90/2017/TT-BTC trong đó có: Tổ chức họp Hội đồng thẩm tra phương án tự chủ tài chính của các đơn vị; trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt văn bản xin ý kiến thẩm định của Bộ Tài chính. Xây dựng và triển khai các nhiệm vụ ứng phó với biến đổi khí hậu; Trình Lãnh đạo Bộ ban hành bộ tiêu chí hướng dẫn bảo vệ môi trường dối với các cơ sở du lịch và dịch vụ tại các khu, điểm du lịch và bộ tiêu chí bảo vệ môi trường trong hoạt động thể dục thể thao tại các khu dân cư, nơi công cộng…

Bên cạnh đó, Vụ cũng thực hiện các nhiệm vụ như: Tăng cường kiểm tra, giám sát việc bảo vệ môi trường trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch và trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ KHCN; Thực hiện nhiệm vụ về Chỉ số đổi mới sáng tạo đối với 3 chỉ số Chính phủ phân công Bộ VHTTDL; Hướng dẫn đôn đốc, kiểm tra thực hiện đối với 5 đề tài cấp Nhà nước và 1 dự án đào tạo về sở hữu trí tuệ; 03 chương trình nghiên cứu cấp Bộ…

Tại buổi Sơ kết, các ý kiến đóng góp của cán bộ, nhân viên của Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường cho rằng, hiện Vụ còn khó khăn trong đó có việc thiếu nguồn nhân lực và bày tỏ mong muốn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ trong việc thực hiện các nhiệm vụ.

Phát biểu tại buổi Sơ kết, Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm của Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường. Thứ trưởng khẳng định, nhiệm vụ của Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường là hết sức quan trọng, ảnh hưởng tới tất cả các đơn vị trực thuộc Bộ VHTTDL. Khối lượng công việc, nhiệm vụ của Vụ rất lớn, trong khi còn thiếu nhân lực, vì vậy, cán bộ, nhân viên của Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường cần nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ, kiêm nhiệm thêm.

Thứ trưởng yêu cầu, trong thời gian tới, trên cơ sở đề án vị trí, việc làm, Vụ quân tâm rà soát lại quy hoạch đội ngũ nhân viên, hỗ trợ đào tạo bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ, nâng cao trình độ nhận thức chính trị cho cán bộ, nhân viên.

Đối với các nhiệm vụ do Vụ chủ trì, Thứ trưởng yêu cầu tiếp tục thực hiện và hoàn thành trước ngày 15/11/2018. Với các nhiệm vụ phối hợp thực hiện, cần bổ sung, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra thực hiện.

Đối với các đề tài, sáng kiến khoa học chưa hoàn thiện, Thứ trưởng yêu cầu Vụ thực hiện lại trên tinh thần các hướng dẫn, văn bản, đề xuất để bình xét thi đua, bình xét đề tài cấp Nhà nước…

Bên cạnh đó, Thứ trưởng yêu cầu, lãnh đạo Vụ làm tốt công tác tư tưởng, quan tâm động viên đến đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, nhân viên của Vụ trên cơ sở thực chất, công bằng./.

(Nguồn: Cổng TTĐT của Bộ VHTTDL)

 

Tin liên quan