Tầm nhìn

Quảng Ninh: Thu hồi, hủy bỏ Quy hoạch chi tiết Khu du lịch Bái Tử Long – Bãi Dài – Vân Đồn – Quảng Ninh

16:56, 04 Tháng Bảy 2018

(Disanxanh) – Tại Thông báo số 156/TB-UBND, Quảng Ninh đã đưa ra quyết định về việc thu hồi, hủy bỏ Quy hoạch chi tiết Khu du lịch Bái Tử Long – Bãi Dài – Vân Đồn – Quảng Ninh, nội dung đã được UBND tỉnh phê duyệt trước đó (giai đoạn các năm 2004 và 2005).

Theo đó, Quy hoạch này thay thế Quy hoạch chi tiết Khu du lịch Bái Tử Long – Bãi Dài – Vân Đồn – Quảng Ninh đã được UBND tỉnh phê duyệt ngày 07/4/2004 và ngày 01/02/2005.

Lý do thu hồi do UBND tỉnh đã phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án Khu tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng Sonasea Vân Đồn Habour City tại xã Hạ Long, huyện Vân Đồn ban hành kèm theo Quyết định số 1138/QĐ-UBND ngày 11/4/2018 có ranh giới bao trùm ranh giới QHCT Khu du lịch sinh thái Bái Tử Long tại xã Hạ Long, huyện Vân Đồn đã được UBND tỉnh phê duyệt trực tiếp tại Bản vẽ Quy hoạch chi tiết dự án ngày 07/04/2004 và ngày 01/02/2005.

Mục tiêu chung đồ án quy hoạch nhằm phát triển du lịch sinh thái biển đảo với mục đích tạo ra những cơ hội mới cho sự phát triển du lịch, mở rộng thị trường du lịch và đa dạng hóa các sản phẩm du lịch; khai thác tối đa lợi thế địa hình và phong cảnh của khu vực giúp địa phương thiết lập khu du lịch và cung cấp các dịch vụ du lịch, phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế, đồng thời bảo vệ phong cảnh thiên nhiên của khu vực Bái Tử Long nói riêng, tỉnh Quảng Ninh nói chung.

Thông tin này được UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh công bố trên cổng thông tin điện tử của tỉnh và giao Ban Quản lý Khu kinh tế thông báo cho Công ty TNHH công nghệ Việt Mỹ, Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bảo Nguyên, Công ty cổ phần đầu tư và phát triển du lịch Vân Đồn, các đơn vị liên quan biết và thực hiện.

LT (t/h)

Tin liên quan