Tầm nhìn

Bộ VHTTDL: Đề án Điểm dừng chân tại Vịnh Hạ Long không được làm ảnh hưởng tới di sản

09:34, 13 Tháng Sáu 2018

Bộ VHTTDL vừa có văn bản số 2531/BVHTTDL-DSVH gửi UBND tỉnh Quảng Ninh về Dự án Điểm dừng chân, dịch vụ, tham quan du lịch kết hợp mua, bán hải sản, giới thiệu sản phẩm tại Vụng Cặp Táo, Vịnh Hạ Long.

Bộ VHTTDL đề nghị dự án Điểm dừng chân phải đảm bảo không ảnh hưởng tới tới cảnh quan thiên nhiên và môi trường của Vịnh Hạ Long (Ảnh: Kinh tế đô thị)


Theo đó, Bộ VHTTDL nhận được Công văn số 2895/UBND-XD4 ngày 4/5/2018 của UBND tỉnh Quảng Ninh đề nghị thẩm định, thỏa thuận hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công Dự án Điểm dừng chân, dịch vụ, tham quan du lịch kết hợp mua, bán hải sản, giới thiệu sản phẩm tại Vụng Cặp Táo, Vịnh Hạ Long.

Theo Bộ VHTTDL, địa điểm thực hiện Dự án thuộc vùng lõi của Di sản Thiên nhiên Thế giới Vịnh Hạ Long. Do đó, Bộ VHTTDL đề nghị UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với chủ đầu tư nghiên cứu, lựa chọn địa điểm khác phù hợp thuộc vùng đệm của Di sản Thiên nhiên Thế giới Vịnh Hạ Long để triển khai Dự án nói trên nhằm đảm bảo không làm ảnh hưởng tới cảnh quan thiên nhiên và môi trường của Vịnh Hạ Long./.


(Nguồn: Cổng thông tin Bộ VHTTDL)

Tin liên quan