Cộng đồng

Dành 4,2 tỷ đồng cho hoạt động bảo tồn văn hóa ở Gia Lai

15:35, 19 Tháng Ba 2018

(Disanxanh) - UBND tỉnh Gia Lai có Quyết định phân bổ kinh phí gần 4,2 tỷ đồng từ nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND các huyện, thị xã, thành phố để thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa.

Tăng cường bảo tồn văn hóa truyền thống tỉnh Gia Lai

Nguồn kinh phí trên sẽ được giải ngân đầu tư cho việc thực hiện Dự án bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa - trong đó sẽ tiến hành chống xuống cấp và tu bổ một số di tích như: di tích Chiến thắng đường 7 - Sông Bờ thuộc thị xã Ayun Pa, Chiến thắng Pleime thuộc huyện Chư Prông, Di tích nhà lao Pleiku thuộc thành phố Pleiku.

Đồng thời bảo tồn tính truyền thống và lịch sử phát triển của cư dân đồng bào dân tộc Jrai tại làng Plei Ơi thuộc xã Ayun Hạ huyện Phú Thiện. Bên cạnh đó là việc triển khai thực hiện Dự án tăng cường đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống thiết chế văn hóa (gồm cấp sản phẩm văn hóa cho đồng bào dân tộc thiểu số, các xã khu vực III và các trường Dân tộc nội trú). Giúp phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương, nâng cao đời sống nhân dân.

TG(t.h)

 

Tin liên quan