Tầm nhìn

Tăng cường công tác phòng chống thiên tai, cháy, nổ, trộm cắp tại các bảo tàng và di tích

12:53, 05 Tháng Sáu 2018

(Disanxanh)- Bộ Văn hóa, Thể thảo và Du lịch (VHTTDL) vừa có văn bản số 2203 gửi Sở VHTTDL, Sở VHTT trên toàn quốc về việc phòng chống thiên tai, cháy, nổ, trộm cắp tại bảo tàng và di tích năm 2018.

Bộ VHTTDL yêu cầu các Sở VHTTDL, Sở VHTT chỉ đạo các bảo tàng, ban/trung tâm quản lý di tích trên địa bàn khẩn trương thực hiện một số nhiệm vụ tăng cường công tác phòng chống thiên tai, cháy, nổ, trộm cắp tại bảo tàng và di tích gồm: Rà soát các phương án phòng chống thiên tai, cháy, nổ, trộm cắp; kiểm tra, bảo dưỡng các trang thiết bị liên quan tới công tác bảo vệ, bảo quản nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn cho tài liệu, hiện vật đang được lưu giữ, trưng bày tại bảo tàng và di tích trong mùa mưa bão. Đồng thời tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức về phòng chống thiên tai, cháy, nổ, trộm cắp cho đội ngũ viên chức bảo tàng, ban/trung tâm quản lý di tích, người trực tiếp trông coi di tích và khách tham quan.

Ảnh minh họa: Q.Tuấn.

Được biết, hàng năm, Bộ VHTTDL đều có văn bản chỉ đạo các tỉnh, thành phố nhằm tiến hành kiểm tra, rà soát các di tích để có phương án bảo vệ, phòng, chống cháy nổ, trộm cắp di vật, cổ vật, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho tài liệu, hiện vật đang được lưu giữ, trưng bày. Công tác quản lý tại các bảo tàng, di tích trong thời gian qua đã được quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện đạt nhiều kết quả, góp phần bảo tồn di sản văn hoá của dân tộc/.

Tuấn Minh (t/h)

Tin liên quan