Cộng đồng

Bộ VHTTDL tổ chức tập huấn về công tác bảo vệ môi trường

13:40, 25 Tháng Năm 2018

(Disanxanh)- Lớp tập huấn về công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch sẽ được Bộ VHTTDL tổ chức tại Nghệ An từ 29-31/5/2018.

Theo báo cáo của Văn phòng Bộ VHTTDL, lớp Tập huấn về công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch dự kiến có 250 học viên tham dự, nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ ở cơ sở, các ban quản lý di tích, ban quản lý khu/điểm du lịch, đội ngũ thuyết minh viên, hướng dẫn viên tại điểm, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia kinh doanh trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ… trong công tác bảo vệ môi trường văn hóa, thể thao và du lịch, tập trung vào hoạt động du lịch, tổ chức lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di tích hướng đến mục tiêu phát triển bền vững.

Chương trình tập huấn tập trung vào 7 chuyên đề gồm: Tổng quan về môi trường và quy định chung của pháp luật về bảo vệ môi trường; Công tác bảo vệ môi trường và các văn bản của Bộ VHTTDL về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch; Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong việc thực hiện quy định pháp luật về bảo vệ môi trường đối với hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch; Các quy định của địa phương (nơi tổ chức tập huấn) về công tác bảo vệ môi trường; Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch tại địa phương; Giới thiệu kinh nghiệm công tác bảo vệ môi trường tại các khu, điểm du lịch, di tích, lễ hội, trung tâm văn hóa, thể dục thể thao, cơ sở lưu trú… tại địa phương; Khảo sát thực tế tại địa phương và viết thu hoạch.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Tại lớp tập huấn, học viên sẽ được phổ biến, nâng cao kiến thức chuyên môn về công tác bảo vệ môi trường nói chung và bảo vệ môi trường trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch nói riêng; Phổ biến văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường có liên quan; Tổ chức học tập kinh nghiệm bảo vệ môi trường từ một số điển hình trong hoạt động bảo vệ môi trường du lịch, lễ hội và di tích của tỉnh Nghệ An.

Tại buổi làm việc với Văn phòng Bộ VHTTDL, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về công tác chuẩn bị tổ chức lớp tập huấn chiều 24/5, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Đặng Thị Bích Liên yêu cầu việc tổ chức lớp tập huấn phải đảm bảo nội dung chỉ đạo của Bộ VHTTDL, nội dung chuyên để sát thực tế, học viên tham dự đảm bảo đúng đối tượng và đảm bảo chất lượng, tiết kiệm, hiệu quả./.

Tuấn Minh (t/h)

Tin liên quan