Tầm nhìn

Đồng Nai gắn bảo tồn đa dạng sinh học với phát triển du lịch

08:59, 08 Tháng Hai 2018

Đồng Nai sẽ xây dựng khu Safari (vườn thú hoang dã) tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai, kết hợp giữa hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển du lịch, nhằm tăng cường xã hội hóa công tác bảo tồn. Dự kiến thời gian thực hiện dự án từ năm 2018 đến năm 2020.

Đây là một trong những nội dung Nghị quyết về việc thông qua quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 được HĐND tỉnh ban hành. Theo đó, tỉnh Đồng Nai đề ra mục tiêu cụ thể đến năm 2020 phải bảo vệ và phát triển bền vững các khu dự trữ sinh quyển Đồng Nai, Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai, các hệ sinh thái rừng tự nhiên, bao gồm hệ sinh thái rừng kín thường xanh, hệ sinh thái rừng tre nứa thuần loại và hỗn giao, hệ sinh thái rừng ngập mặn; hoàn thành việc xây dựng khu bảo tồn loài và sinh cảnh cấp tỉnh núi Chứa Chan; quy hoạch, nâng cấp hệ thống các cơ sở bảo tồn chuyển chỗ đa dạng sinh học (các vườn sưu tập cây thuốc, vườn động vật, vườn thực vật, các trung tâm cứu hộ động vật hoang dã). Đặc biệt, từ năm 2018 đến 2020, tỉnh sẽ xây dựng khu Safari tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai.

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, trong giai đoạn này, tỉnh sẽ triển khai theo phân kỳ đầu tư gồm 3 nhóm với 20 chương trình, dự án ưu tiên thực hiện quy hoạch. Tổng vốn đầu tư thực hiện quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 là 478 tỷ đồng, trong đó nguồn ngân sách nhà nước để đảm bảo thực hiện 17 chương trình, dự án là 140 tỷ đồng, 2 dự án từ nguồn vốn xã hội hóa là 305 tỷ đồng và 1 dự án từ vốn tài trợ là hơn 33 tỷ đồng.

(Nguồn: vea.gov.vn)

Tin liên quan