Tầm nhìn

Quy hoạch khu du lịch quốc gia Núi Sam trở thành trung tâm du lịch văn hóa tâm linh đặc sắc

16:56, 01 Tháng Giêng 2018

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia (DLQG) Núi Sam, tỉnh An Giang đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Theo đó, mục tiêu chung của Quy hoạch là phấn đấu đến trước năm 2015, phát triển khu du lịch Núi Sam đáp ứng các tiêu chí của Khu DLQG; đến năm 2030. Khu DLQG Núi Sam trở thành trung tâm du lịch đặc sắc về văn hóa tâm linh của vùng đồng bằng sông Cửu Long và cả nước, cùng với thành phố Châu Đốc và các điểm du lịch lân cận trở thành một điểm đến quan trọng của vùng đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.

Về mục tiêu cụ thể, phấn đấu đến năm 2025, Khu DLQG Núi Sam đón khoảng 6 triệu lượt khách, trong đó có khoảng 800 ngàn lượt khách lưu trú. Đến năm 2030 đón khoảng 7 triệu lượt khách, trong đó có khoảng trên 1 triệu lượt khách lưu trú; phấn đấu đến năm 2030 danh thu đạt trên 6.000 tỷ đồng; tạo việc làm cho gần 9.000 lao động trực tiếp.

Theo quy hoạch, Khu DLQG tập trung phát triển 8 phân khu chức năng chính gồm: 1- Phân khu đô thị cũ để bảo tồn kiến trúc, văn hóa truyền thống Châu Đốc; 2- Phân khu công trình công cộng, nhà ở kết hợp dịch vụ, du lịch; 3- Phân khu công viên văn hóa du lịch, vui chơi giải trí, thể thao, nghỉ dưỡng phục vụ khách du lịch; 4- Phân khu du lịch sinh thái kết hợp dịch vụ phục vụ khách du lịch; 5- Phân khu cơ sở lưu trú nghỉ dưỡng của khách du lịch; 6- Phân khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái; 7- Phân khu nghỉ dưỡng kết hợp nông nghiệp sạch (Eco-Farm); 8- Phân khu du lịch văn hóa - tâm linh, lễ hội Núi Sam.

Khu DLQG tập trung khai thác thị trường khách du lịch văn hóa - tâm linh, lễ hội; từng bước mở rộng thị trường khách vui chơi giải trí, khám phá, thể thao và nghỉ dưỡng; chú trọng khai thác có hiệu quả khách du lịch nội vùng đồng bằng sông Cửu Long, khách du lịch đến từ Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh thuộc vùng Đông Nam bộ, vùng Tây Nguyên đi theo đoàn lớn.

Chú trọng thu hút thị trường khách quốc tế đến từ các nước thuộc Tiểu vùng Mê Kông mở rộng đi qua các cửa khẩu quốc tế của An Giang và các tỉnh lân cận.

Về sản phẩm du lịch, Khu DLQG ưu tiên phát triển các sản phẩm du lịch văn hóa - tâm linh, trong đó mục đích chính là việc hành hương, lễ Bà chúa Xứ, thăm lăng Thoại Ngọc Hầu và các điểm di tích khác. Bên cạnh đó phát triển các loại hình du lịch tham quan, khám phá, du lịch thể thao; đa dạng hóa sản phẩm du lịch với các sản phẩm du lịch bổ trợ như du lịch cộng đồng, nghỉ dưỡng, cắm trại, dịch vụ vui chơi giải trí; hình thành các sản phẩm du lịch liên kết với các địa bàn khác như kết hợp tham quan, mua sắm tại cửa khẩu Tịnh Biên, chợ biên giới Vĩnh Ngươn, Châu Đốc; đua bò vùng Bảy Núi; tham quan Núi Cấm, khu di tích lịch sử  Đồi Tức Dụp, rừng tràm Trà Sư, khu di tích Nhà mồ Ba Chúc, khu du lịch Búng Bình Thiên...

Về việc tổ chức thực hiện, Quy hoạch nêu rõ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện các nhiệm vụ cụ thể sau đây: Phối hợp với UBND tỉnh An Giang và các Bộ, ngành liên quan để xác định những cơ chế chính sách ưu tiên; thẩm định các dự án quy hoạch và đầu tư trong phạm vi hoặc các dự án có ảnh hưởng, tác động lớn tới Khu DLQG Núi Sam. Các dự án thuộc danh mục ưu tiên đầu tư trong Quy hoạch tổng thể phát triển Khu DLQG Núi Sam, tỉnh An Giang phải có ý kiến của Bộ VHTTDL căn cứ vào quy mô, tính chất và quy định của pháp luật; đối với các dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích thực hiện theo quy định của Luật Di sản văn hóa; Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư hỗ trợ UBND tỉnh An Giang thực hiện xã hội hóa đầu tư phát triển du lịch và kêu gọi vốn đầu tư phát triển du lịch Khu DLQG Núi Sam; Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Quy hoạch./.

(Nguồn: bvhttdl.gov.vn)

Tin liên quan