Khám phá

Di tích Quốc gia đặc biệt - Rừng Trần Hưng Đạo

14:13, 17 Tháng Giêng 2017

Khu di tích Quốc gia đặc biệt rừng Trần Hưng Đạo nằm dưới chân núi Slam Cao thuộc địa bàn 2 xã Tam Kim, Hoa Thám, là di tích lịch sử cách mạng gắn liền với giai đoạn lịch sử đặc biệt quan trọng của cách mạng Việt Nam; gắn liền với sự nghiệp hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và cuộc đời hoạt động của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đặc biệt là sự kiện chính trị thành lập Đội VNTTGPQ, tiền thân của Quân đội nhân dân Việt NamPhạm Giang

Tin liên quan