Tầm nhìn

Đề xuất điều kiện công nhận điểm, khu du lịch

09:19, 25 Tháng Mười 2017

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch. Trong đó, Bộ đề xuất quy định về điều kiện công nhận điểm, khu du lịch.

Ảnh minh họa

Cụ thể, dự thảo đề xuất điều kiện công nhận điểm du lịch như sau: Có tài nguyên du lịch, có ranh giới xác định. Cơ sở vật chất kỹ thuật, dịch vụ cần thiết đảm bảo phục vụ khách du lịch quy định tại điểm b khoản 1 Điều 23 Luật Du lịch, bao gồm: Có kết nối giao thông thuận lợi; có điện, nước sạch; có phương tiện thông tin liên lạc; có dịch vụ ăn uống, mua sắm, giải trí hoặc các dịch vụ khác phục vụ khách du lịch.

Đồng thời, đáp ứng các điều kiện về đảm bảo an ninh, an toàn, trật tự, vệ sinh môi trường quy định tại điểm c khoản 1 Điều 23 Luật Du lịch, bao gồm: Có nhà vệ sinh công cộng đạt chuẩn; có hệ thống thu gom rác thải, nước thải sinh hoạt; có biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch.

Điều kiện công nhận khu du lịch cấp tỉnh: Có tài nguyên du lịch với ưu thế về cảnh quan thiên nhiên hoặc giá trị văn hóa, có ranh giới xác định. Có kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật, dịch vụ quy định tại điểm b và c khoản 1 Điều 26 Luật Du lịch, bao gồm: Có kết nối với hệ thống giao thông đường bộ, đường thủy hoặc đường hàng không; có hệ thống cấp điện, cung cấp nước sạch và dịch vụ viễn thông; có hệ thống cơ sở vật chất, dịch vụ đảm bảo phục vụ nhu cầu lưu trú, ăn uống, mua sắm tối thiểu 100.000 lượt khách mỗi năm, trong đó hệ thống cơ sở lưu trú du lịch đảm bảo phục vụ tối thiểu 50.000 lượt khách mỗi năm; cung cấp dịch vụ thuyết minh, hướng dẫn du lịch.

Bên cạnh đó, đáp ứng đủ các điều kiện về đảm bảo an ninh, an toàn, trật tự, vệ sinh môi trường quy định tại điểm d khoản 1 Điều 26 Luật Du lịch, bao gồm: Có bộ phận thông tin hỗ trợ khách du lịch; có đường dây nóng tiếp nhận, xử lý thông tin của khách du lịch; có nội quy, hệ thống biển chỉ dẫn, biển báo về giao thông và các dịch vụ, các điểm tham quan; có bộ phận cứu hộ, cứu nạn; có nhà vệ sinh công cộng đạt chuẩn; có hệ thống thu gom, xử lý rác thải, nước thải sinh hoạt.

Điều kiện công nhận khu du lịch quốc gia

Theo dự thảo, điều kiện công nhận khu du lịch quốc gia gồm: Có tài nguyên du lịch đa dạng, đặc biệt hấp dẫn với ưu thế về cảnh quan thiên nhiên hoặc giá trị văn hóa, có ranh giới xác định; thuộc danh mục các địa điểm tiềm năng phát triển khu du lịch quốc gia trong quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; có kết nối hệ thống hạ tầng giao thông liên tỉnh; hệ thống thông tin liên lạc quốc gia; có hệ thống cung cấp điện, nước sạch và phòng chống cháy nổ.

Bên cạnh đó, có cơ sở vật chất kỹ thuật quy định tại điểm c khoản 2 Điều 26 Luật Du lịch, bao gồm: Hệ thống cơ sở vật chất, dịch vụ đảm bảo phục vụ nhu cầu tham quan tối thiểu 500.000 lượt khách mỗi năm, trong đó hệ thống cơ sở lưu trú du lịch đạt tiêu chuẩn, đảm bảo phục vụ tối thiểu 300.000 lượt khách mỗi năm; có hệ thống nhà hàng, cơ sở mua sắm, vui chơi giải trí và các dịch vụ du lịch khác đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch; cung cấp dịch vụ thuyết minh, hướng dẫn du lịch.

Ngoài ra, khu du lịch phải đáp ứng đủ các điều kiện về đảm bảo an ninh, an toàn, trật tự, vệ sinh môi trường quy định tại điểm d khoản 1 Điều 29 Luật Du lịch, bao gồm: Có bộ phận cung cấp thông tin hỗ trợ khách du lịch; có đường dây nóng tiếp nhận, xử lý thông tin của khách du lịch; có nội quy, hệ thống biển chỉ dẫn, biển báo về giao thông và các dịch vụ, các điểm tham quan; có bộ phận cứu hộ, cứu nạn; có nhà vệ sinh công cộng đạt chuẩn; có hệ thống thu gom, vận chuyển, xử lý nước thải, chất thải rắn.

CP

Tin liên quan