Tầm nhìn

Cao Bằng: Nỗ lực xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

11:35, 03 Tháng Năm 2017

Bằng nhiều cố gắng, Cao Bằng đang từng bước đưa các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng ra khỏi danh sách “đen” và xem xét, cấp chứng nhận các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng hoàn thành xử lý triệt để ô nhiễm môi trường.

Bãi rác Khuổi Kép đang được xử lý môi trường

Bãi rác Khuổi Kép, phường Đề Thám diện tích 4,7 ha là một trong 9 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng cần phải xử lý.
Năm 2015, UBND tỉnh đã phê duyệt phương án đóng cửa bãi rác. Triển khai phương án đóng cửa bãi rác, năm 2016 Công ty TNHH Đầu tư phát triển và Môi trường đã triển khai phương án đóng cửa bãi rác theo phương án được phê duyệt. Đầu tư 1 ô chôn rác tại Bãi rác Nà Lần, xã Chu Trinh (Thành phố) và đào, vận chuyển hơn 100.000 m3 rác thải thông thường, hơn 2m3 rác thải nguy hại tại Bãi rác Khuổi Kép về Bãi rác Nà Lần để tiến hành chôn lấp theo quy trình, đảm bảo hợp vệ sinh. Đến nay, đang tiến hành rắc vôi, khử trùng đất và lập chương trình quan trắc, giám sát môi trường tại khu vực bãi rác. Dự kiến sẽ xem xét, chứng nhận cơ sở hoàn thành xử lý triệt để ô nhiễm môi trường trước tháng 7/2017.

Có mặt tại bãi rác Khuổi Kép cuối tháng 4/2017, chúng tôi chứng kiến môi trường tại đây đã cơ bản phục hồi. Bà Nguyễn Thị Tơ, trú tại tổ 10, phường Đề Thám có nhà ngay gần Bãi rác Khuổi Kép cho biết: Trước đây, môi trường tại đây bị ô nhiễm nghiêm trọng. Ruồi nhiều vô kể, muốn ăn cơm phải mắc màn. Nuôi con gì cũng không được vì môi trường ô nhiễm. Gia súc, gia cầm đều chết vì mắc dịch bệnh. Giếng nước sinh hoạt cũng bị đen ngòm vì ô nhiễm nước rỉ rác. Từ khi Công ty triển khai phương án đóng cửa bãi rác, môi trường ở đây đã dần hồi phục. Giếng nước sinh hoạt của gia đình cũng không còn ô nhiễm như trước.

Năm 2016, toàn tỉnh còn 9 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng cần xử lý gồm: 2 Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Lạc và huyện Bảo Lâm; bãi rác thị trấn các huyện Bảo Lâm, Nguyên Bình, Trùng Khánh, Hòa An, Trà Lĩnh, Bãi rác Khuổi Kép (Thành phố) và Nhà máy Than Cốc (Thạch An). Tỉnh đã triển khai và hoàn thành thực hiện Dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý rác thải tại Bệnh viện Đa khoa Bảo Lạc và Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Lâm, chứng nhận 2 cơ sở này hoàn thành việc thực hiện các biện pháp triệt để xử lý ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Cùng với thực hiện đóng cửa bãi rác Khuổi Kép, Công ty TNHH Đầu tư phát triển và môi trường đã triển khai thực hiện các dự án cải tạo, nâng cấp Bãi chôn lấp rác thải thị trấn Nước Hai (Hòa An) và bãi chôn lấp rác thải thị trấn Hùng Quốc (Trà Lĩnh); dự kiến vận hành thử nghiệm trong quý II/2017.
Tại bãi chôn lấp rác thải thị trấn Nước Hai, Công ty đã hoàn thành đầu tư xây dựng hệ thống cấp điện, cấp nước, bãi chôn lấp rác, Trạm xử lý nước rỉ rác, khu phụ trợ; đang đầu tư xây dựng đường vào bãi rác. Tại bãi chôn lấp rác thải thị trấn Hùng Quốc, Công ty đã hoàn thành đầu tư hệ thống cấp điện, cấp nước, bãi chôn lấp rác thải; đang đầu tư xây dựng Trạm xử lý nước rỉ rác, khu phụ trợ... Tỉnh cũng đã lập dự án xử lý, nâng cấp cải tạo bãi rác khu vực thị trấn các huyện Bảo Lâm, Nguyên Bình, Trùng Khánh và sẽ triển khai thực hiện dự án trong thời gian tới.

Đến nay, toàn tỉnh đã có 17 cơ sở được chứng nhận là cơ sở hoàn thành xử lý triệt để ô nhiễm môi trường. Qua kiểm tra, kiểm soát ô nhiễm môi trường cho thấy tại các cơ sở đã được chứng nhận hoàn thành xử lý triệt để ô nhiễm môi trường chưa phát hiện cơ sở nào có dấu hiệu tái ô nhiễm trở lại. Các công trình môi trường đã được đầu tư đều hoạt động bình thường; các chỉ tiêu môi trường phân tích sau các hệ thống xử lý đều cho kết quả nằm trong giới hạn cho phép.

Do chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung nên nước thải đô thị chưa qua xử lý được xả trực tiếp vào môi trường tiếp nhận. Kết quả quan trắc năm 2016, chất lượng nước mặt tại sông Bằng, sông Hiến có một số chỉ tiêu như BOD5, COD xấp xỉ hoặc vượt ngưỡng quy chuẩn cho phép; các chỉ tiêu khác đều nằm trong giới hạn cho phép. Các sông khác như sông Gâm, sông Quây Sơn, sông Bắc Vọng các chỉ tiêu quan trắc, phân tích môi trường đều nằm trong giới hạn cho phép.

Năm 2016, qua thanh tra, kiểm tra 55 cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ, cơ sở công ích trên địa bàn tỉnh không phát hiện thêm cơ sở thuộc đối tượng phải đưa vào danh mục cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Tuy nhiên, vẫn còn một số công trình xử lý ô nhiễm môi trường do đầu tư trang bị từ lâu đã xuống cấp, hiệu quả xử lý không đạt chuẩn. Như các lò đốt rác thải y tế tại các bệnh viện đa khoa các huyện đã được đầu tư từ năm 2009 bắt đầu xuống cấp. Một số bãi rác tại các huyện Hạ Lạng, Thạch An, Thông Nông, Hà Quảng đầu tư xây dựng trong giai đoạn 2000 - 2003 đến nay đã xuống cấp, quá tải, hết thời hạn sử dụng. Hơn nữa, trong giai đoạn này các bãi rác này không được đầu tư hệ thống thu gom xử lý nước rỉ rác theo quy định, không có tấm lót địa vải kỹ thuật... nên tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước ngầm, môi trường xung quanh. Để bảo vệ môi trường, không phát sinh thêm các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đòi hỏi các ngành, địa phương cần phải tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, quan trắc, thực hiện các biện pháp xử lý môi trường theo quy định.

(Nguồn: monre.gov.vn)

Tin liên quan