Tầm nhìn

Đà Nẵng báo cáo gì với Thủ tướng về Sơn Trà?

10:21, 06 Tháng Chín 2017

UBND TP Đà Nẵng vừa có báo cáo kính gửi Thủ tướng Chính phủ về việc liên quan đến rà soát các dự án và Quy hoạch tổng thể phát triển Khu Du lịch Quốc gia Sơn Trà đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Theo nội dung báo cáo, đến thời điểm tháng 12/2012, tại khu vực bán đảo Sơn Trà, UBND TP Đà Nẵng đã chấp thuận chủ trương đầu tư cho 18 dự án để đầu tư phát triển du lịch, nghỉ dưỡng. Tổng diện tích quy hoạch khoảng 1.222,5ha, trong đó đất giao có thu tiền là 94,05ha, đất thuê là 274,19ha và phần còn lại giao quản lý không thu tiền. Tổng số tiền sử dụng đất đã thu (phần diện tích đất giao) từ năm 2003 đến năm 2012 là 698,37 tỷ đồng.

Về quy mô lưu trú của các dự án theo quy hoạch: Có 1.920 lô biệt thự, 24 Bungalow và 306 buồng khách sạn (trường hợp quy đổi biệt thự ra phòng lưu trú sẽ tương đương khoảng 5.600 buồng phòng khách sạn).

Về tình hình triển khai các dự án: Các dự án đã đầu tư là 3 dự dự án, cụ thể: Dự án Khu du lịch sinh thái biển Bãi Bắc (Intercontinental Peninsula Resort), Khu du lịch Sơn Trà Resort & Spa và Khu nhà nghỉ, Khu du lịch sinh thái Bãi Trẹm. Dự án đang triển khai là 01 dự án: Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái biển Tiên Sa (đang tạm dừng). 03 dự án đã triển khai một phần nhưng sau đó tạm dừng là: Dự án Khu du lịch Bãi Trẹm (dự án Mercure Sơn Trà Resort); Khu du lịch biển Bãi Bụt; Khu du lịch sinh thái nhà nghỉ, dịch vụ tại bán đảo Sơn Trà.

UBND TP Đà Nẵng vừa có báo cáo kính gửi Thủ tướng Chính phủ về việc liên quan đến rà soát các dự án và Quy hoạch tổng thể phát triển Khu Du lịch Quốc gia Sơn Trà đến năm 2025, định hướng đến năm 2030


Các dự án chưa triển khai là 11 dự án: Dự án Khu du lịch biệt thự sinh thái cao cấp Ghềnh Đa - Mũi Nghê ; Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp Tây Nam Suối Đá; Khu du lịch sinh thái biển Ghềnh Bàn - Bài Đa; Khu du lịch ven biển và biệt thự sinh thái cao cấp Hồ Xanh; Khu du lịch ven biển và biệt thự sinh thái cao cấp Hồ Xanh mở rộng; Khu du lịch sinh thái biển kết hợp nuôi trồng hải sản; Dự án Khu du lịch sinh thái biển Bài Bắc mở rộng; Khu du lịch sinh thái biển Tiên Sa mở rộng; Khu du lịch Biển Đông mở rộng; Khu du lịch Bãi Rạng; Khu biệt thự bán đảo Sơn Trà.

Qua kết quả rà soát các dự án, có 6 dự án không phù hợp với các tiêu chí đã nêu, kiến nghị điều chỉnh chuyển đổi công năng sang phục vụ du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, không có lưu trú. Xem xét cắt giảm quy mô của 10 dự án để phù hợp các tiêu chí đã nêu và giữ nguyên 2 dự án đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư và phù hợp các tiêu chí nêu trên.

Về quan điểm đề xuất của UBND TP Đà Nẵng: Một là, phát triển Khu Du lịch Quốc gia (DLQG) Sơn Trà trên cơ sở khai thác hợp lý tài nguyên thiên nhiên. Ưu tiên phát triển các loại hình du lịch sinh thái, thể thao, nghỉ dưỡng cao cấp và du lịch văn hóa - tâm linh.

Hai là, phát triển Khu DLQG Sơn Trà bảo đảm phù hợp với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc phòng, giữ vững chủ quyền biển đảo, bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, gìn giữ tài nguyên thiên nhiên và phòng chống thiên tai.

Ba là, phát triển Khu DLQG Sơn Trà góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương, thúc đẩy các ngành dịch vụ khác phát triển, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Bốn là, phát triển Khu DLQG Sơn Trà bền vững, phù hợp với chiến lược và quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam cũng như quy hoạch tổng thể phát triển du lịch vùng duyên hải Nam Trung bộ và các lĩnh vực khác có liên quan.

Năm là, tiếp tục triển khai phát triển khu vực bán đảo Sơn Trà phù hợp với tinh thần Nghị quyết 33 của Bộ Chính trị. Việc quy hoạch, phát triển tại bán đảo Sơn Trà theo hướng bền vững, đảm bảo phương châm "bảo tồn đi đôi với phát triển, phát triển để phát huy bảo tồn".

Các nguyên tắc đề xuất: Thứ nhất, giữ lại dự án đã xây dựng hoàn chỉnh và đã đưa vào hoạt động có hiệu quả. Thứ hai, phải đảm bảo An ninh quốc phòng: Các dự án tại Bán đảo Sơn Trà phải do nhà đầu tư trong nước thực hiện. Không ảnh hưởng đến khu vực phòng thủ và khu vực nhạy cảm về quốc phòng an ninh.

Voọc chà vá chân nâu trên bán đảo Sơn Trà. Ảnh: Bùi Tuấn


Thứ ba, phải coi trọng bảo tồn Đa dạng sinh học: Không ảnh hưởng đến đa dạng sinh học và khu vực các nhà khoa học cảnh báo có nhiều khả năng loài Voọc Chà vá chân nâu xuất hiện, tập trung chủ yếu tại khu vực phía Bắc và Đông Bắc của bán đảo Sơn Trà. Công trình xây dựng phải tuân thủ theo quy chế quản lý đặc thù và hài hòa với môi trường tự nhiên sinh thái.

Thứ tư, đảm bảo về bình độ triển khai các dự án: Trên cơ sở thống nhất của Chính phủ và Bộ Quốc phòng về việc cho phép phát triển các dự án Kinh tế xã hội tại Bán đảo Sơn Trà từ bình độ 200m trở xuống.

Tuy nhiên, UBND TP Đà Nẵng đã rà soát thêm một số tiêu chí về cảnh quan tự nhiên, điều kiện hạ tầng kỹ thuật hiện trạng, điều kiện về địa hình địa mạo, đề xuất theo nguyên tắc sau: Các công trình có chức năng lưu trú, công trình kiên cố, chỉ được triển khai từ bình độ 100m trở xuống. Các chức năng thuần túy phục vụ vui chơi giải trí, hoạt động ngoài trời, sinh hoạt cộng đồng có thể được triển khai từ bình độ 200m trở xuống.

Hài hòa lợi ích của nhà đầu tư và lợi ích chung của cộng đồng theo hướng phát triển bền vững. Không có yếu tố cư trú tại khu vực bán đảo Sơn Trà.

Về pháp lý dự án, giữ nguyên mục tiêu của dự án đã được ghi nhận trong Giấy chứng nhận đầu tư đã cấp. Giữ nguyên mục đích sử dụng đất, thời hạn sử dụng đất trên các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được cấp cho dự án phù hợp với quy định của pháp luật về đất đai.


UBND TP Đà Nẵng vừa có báo cáo kính gửi Thủ tướng Chính phủ về việc liên quan đến rà soát các dự án và Quy hoạch tổng thể phát triển Khu Du lịch Quốc gia Sơn Trà đến năm 2025, định hướng đến năm 2030


Đối với các dự án chưa làm thủ tục giao đất, cho thuê đất, chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính thì tiếp tục cho phép hoàn thiện các thủ tục pháp lý trước khi thực hiện.

Đối với những dự án mở rộng nhưng không ảnh hưởng đến an ninh quốc phòng, không có diện tích rừng đặc dụng... thì kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét cho tiếp tục thực hiện.

Phần cuối của báo cáo, UBND TP Đà Nẵng đề nghị Thủ tướng Chính phủ tiếp tục xác định Bán đảo Sơn Trà là một trong các Khu Du lịch Quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 201/QĐ-TTg ngày 22/1/2013, về Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Đồng thời, quan tâm kiến nghị của các tổ chức và cá nhân về việc bảo tồn đa dạng sinh học, an ninh quốc phòng trong quá trình phát triển du lịch tại bán đảo Sơn Trà

Xem xét các kiến nghị của các nhà đầu tư tại khu vực bán đảo Sơn Trà, giải quyết hài hòa lợi ích của nhà đầu tư trong khuôn khổ lợi ích chung của cộng đồng theo hướng phát triển bền vững.

 

(Nguồn: Báo điện tử Tổ Quốc)

Tin liên quan