Tầm nhìn

Phối hợp quản lý sông Vu Gia - Thu Bồn và vùng bờ Quảng Nam - Đà Nẵng

15:32, 22 Tháng Tám 2017

Đà Nẵng và Quảng Nam đã thống nhất thành lập Ban Điều phối quản lý tổng hợp lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn và vùng bờ của 2 địa phương.


Chiều 21/8, tại TP Tam Kỳ, UBND tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng đã tổ chức Lễ ký kết và công bố quyết định thành lập Ban Điều phối quản lý tổng hợp lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn và vùng bờ Quảng Nam - Đà Nẵng.

Trưởng ban Điều phối là ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng. Theo thỏa thuận, chức vụ Trưởng ban Điều phối có thời gian 6 tháng và thực hiện luân phiên giữa ông Hồ Kỳ Minh và ông Lê Trí Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam.


Lãnh đạo 2 địa phương trao biên bản thống nhất thành lập Ban Điều phối quản lý tổng hợp lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn và vùng bờ của 2 địa phương


Trên cơ sở thực trạng công tác quản lý của 2 địa phương cùng với sự hỗ trợ của các tổ chức, chuyên gia trong và ngoài nước, Ban Điều phối giai đoạn 2017-2020 sẽ xây dựng Kế hoạch hoạt động với các nội dung như đảm bảo định hướng phát triển bền vững lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn và vùng bờ Quảng Nam - Đà Nẵng.

Ngoài ra, 2 địa phương còn duy trì đối thoại liên tỉnh, liên ngành định kỳ 2 lần/năm để trao đổi, giải quyết các vấn đề liên quan đến quản lý tổng hợp lưu vực sông và vùng bờ; thiết lập Bộ cơ sở dữ liệu dùng chung liên quan đến quản lý tổng hợp lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn; xây dựng cơ chế phối hợp liên tỉnh để giám sát các thủy điện trên thượng nguồn Vu Gia - Thu Bồn trong việc chấp hành quy trình vận hành liên hồ chứa theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ…

Việc thành lập Ban Điều phối quản lý tổng hợp lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn và vùng bờ Quảng Nam - Đà Nẵng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã  hội và bảo vệ môi trường của 2 địa phương./.

(Nguồn: Báo điện tử Đảng Cộng sản)

Tin liên quan