Tầm nhìn

Kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh du lịch và bảo vệ môi trường tại tỉnh Bạc Liêu

14:37, 08 Tháng Tám 2017

Ngày 26/7, Thanh tra Bộ VHTTDL đã ký ban hành kết luận số 71/KL-TTr về việc kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh du lịch và bảo vệ môi trường tại tỉnh Bạc Liêu.

Theo đó, Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra trực tiếp tại 7 đơn vị, trong đó có di tích Khu lưu niệm nhạc sĩ Cao Văn Lầu, Khu du lịch sinh thái Hồ Nam được xếp hạng 3 sao, Khu du lịch Nhà Mát (đã nộp hồ sơ xin thẩm định, xếp hạng), 4 cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch.

Về hoạt động kinh doanh lưu trú du lịch, 6 cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch được kiểm tra đã có cố gắng trong việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị tiện nghi, dịch vụ trong khách sạn, đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi và giải trí cho khách lưu trú.

Tuy nhiên, do hoạt động kinh doanh du lịch tại tỉnh Bạc Liêu còn nhiều khó khăn, lao động của các đơn vị chủ yếu là người địa phương nên các cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch gặp khó khăn trong việc thu hút và sử dụng nguồn nhân lực du lịch có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ. Trong các đơn vị được kiểm tra, có 3 đơn vị, một số nhân viên còn thiếu bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn nghiệp vụ: Khách sạn Trần Vinh, Nhà hàng Khách sạn Công tử Bạc Liêu, Khu du lịch sinh thái Hồ Nam. Vẫn còn 2 đơn vị chưa thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định như Khách sạn Trần Vinh, Khách sạn Đạt Ngọc.


 

Khu du lịch sinh thái Hồ Nam, Khu du lịch Nhà Mát, Khách sạn Sài Gòn Bạc Liêu, Khách sạn Trần Vinh, Đạt Ngọc, Công tử Bạc Liêu chưa có giấy phép xả thải vào nguồn nước. Một số khách sạn chưa thực hiện đúng quy định về thu gom, xử lý chất thải nguy hại; chưa thực hiện đúng tần suất quan trắc, giám sát môi trường định kỳ…

Thanh tra Bộ VHTTDL kiến nghị đối với Tổng cục Du lịch cần kịp thời tiến hành thẩm định và tăng cường chất lượng công tác thẩm định, xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch, đảm bảo đánh giá đúng tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ kiểm tra văn bằng, chứng chỉ chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ của người quản lý và nhân viên phục vụ khi thẩm định xếp hạng.

Đối với Sở VHTT và Sở Du lịch Bạc Liêu, cần tăng cường chất lượng công tác thẩm định, xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch, bảo đảm đánh giá đúng tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ kiểm tra văn bằng, chứng chỉ chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ của người quản lý và nhân viên phục vụ khi thẩm định xếp hạng.

Tăng cường phổ biến, hướng dẫn cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch, khu du lịch, di tích trên địa bàn chấp hành các quy định pháp luật về hoạt động kinh doanh du lịch và bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch, tổ chức lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di tích, đặc biệt là chế độ báo cáo; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho nguồn nhân lực lưu trú du lịch…/.


(Nguồn: Cổng TTĐT của Bộ VHTTDL)

Tin liên quan