Tầm nhìn

Tăng cường công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu

17:17, 04 Tháng Tám 2017

Sáng 4/8 tại tỉnh Quảng Ninh, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu cho cán bộ Mặt trận cấp tỉnh, cấp xã và khu dân cư của 18 tỉnh, thành phố phía Bắc.


Mục đích hội nghị nhằm nâng cao năng lực tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động, giám sát và phản biện xã hội trong việc triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu cho cán bộ Mặt trận các cấp. Phát huy vai trò, trách nhiệm của MTTQ Việt Nam các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân trong công tác này. Đồng thời, bổ sung, trang bị kiến thức cho cán bộ Mặt trận các cấp nắm vững và thực hiện nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quản lý, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới. Tiếp tục xây dựng mới và nhân rộng các mô hình, điển hình của cộng đồng dân cư, các tổ chức tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng…


Quang cảnh Hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu được truyền đạt về những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trong tình hình mới; kỹ năng ứng phó với sự cố môi trường; kinh nghiệm, bài học rút ra từ các sự cố môi trường trong thời gian gần đây…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Thanh cho biết, đến nay, 63/63 tỉnh, thành phố trong cả nước đã được xây dựng các mô hình điểm và nhân rộng, đó là mô hình: Lồng ghép nhiệm vụ bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; mô hình Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và mô hình “Khu dân cư thực hiện hài hoà xoá đói giảm nghèo và bảo vệ môi trường” gắn với nhiệm vụ ứng phó với biến đổi khí hậu. Từ những mô hình, đã có nhiều phong trào, nhiều cuộc vận động đa dạng, thiết thực về bảo vệ môi trường được hình thành ở các địa bàn dân cư.

Cùng với đó, các hoạt động thông tin, tuyên truyền về nội dung bảo vệ môi trường được duy trì thường xuyên, có tác dụng tích cực, tạo thành phong trào trên địa bàn. Bước đầu đã hình thành được thói quen, phương pháp thực hiện trách nhiệm giám sát và tự giám sát thực hiện các quy định bảo vệ môi trường tại cộng đồng dân cư. Người dân đã nêu cao trách nhiệm giám sát việc bảo vệ môi trường của các tổ chức, doanh nghiệp trong quá trình triển khai các hoạt động kinh tế, xã hội.

Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh đề nghị cán bộ Mặt trận cấp tỉnh, cấp xã và khu dân cư của 18 tỉnh, thành phố phía Bắc có xây dựng mô hình điểm về bảo vệ môi trường tập trung nghiên cứu và thảo luận để hội nghị tập huấn đạt được kết quả cao và triển khai mô hình điểm ở khu dân cư ngày càng tốt hơn./.

 

(Nguồn: dangcongsan.vn)

Tin liên quan