Tầm nhìn

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến về việc tu bổ, tôn tạo di tích Cột cờ Lũng Cú và di tích Phố cổ Đồng Văn

15:52, 01 Tháng Tám 2017

Ngày 13/7/2017, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Công văn số 2968/BVHTTDL-DSVH gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang về việc việc tu bổ, tôn tạo di tích Cột cờ Lũng Cú và di tích Phố cổ Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang báo cáo Ủy ban nhân tỉnh Hà Giang cho phép Sở phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện những việc sau:

Đối với Dự án nâng cấp, tu bổ di tích Cột cờ Lũng Cú: Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành việc xây kè chắn đất, bảo vệ ổn định khu vực di tích, đồng thời có phương án trồng cây xanh, làm vườn hoa… để tôn tạo cảnh quan di tích. Về việc xây dựng nhà vệ sinh: Sở cần phối hợp với các cơ quan liên quan khảo sát hiện trạng, nghiên cứu lựa chọn vị trí và quy mô xây dựng phù hợp, vừa đáp ứng yêu cầu phục vụ khách tham quan vừa đảm bảo an toàn, mỹ quan.


Cột cờ Lũng Cú nơi địa đầu Tổ quốc (Ảnh: hagiangonline.net)


Đối với Dự án bảo tồn, tu bổ di tích Phố cổ Đồng Văn: Tiến hành bảo tồn, tu bổ di tích theo quy định của pháp luật và tuân thủ hồ sơ dự án, thiết kế đã được thẩm định, thỏa thuận và phê duyệt.

Về quy trình, thủ tục thực hiện các dự án: Trong trường hợp có phát sinh, điều chỉnh so với hồ sơ đã được thẩm định, thỏa thuận và phê duyệt, Sở cần hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án theo quy định.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang nghiên cứu, thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện về Bộ trước ngày 10/8/2017./.


(Theo website Cục Di sản Văn hóa)

 

Tin liên quan