Tầm nhìn

Hà Giang: Giảm phát thải khí nhà kính thông qua việc giữ rừng

16:19, 26 Tháng Bảy 2017

UBND tỉnh Hà Giang vừa ban hành Kế hoạch số 205/KH – UBND về Hành động “Giảm phát thải khí nhà kính thông qua hạn chế mất rừng và suy thoái rừng; bảo tồn, nâng cao trữ lượng các bon và quản lý bền vững tài nguyên rừng” đến năm 2030.

Kế hoạch nhằm góp phần thực hiện thành công Chương trình Quốc gia về giảm phát thải khí nhà kính thông qua hạn chế mất rừng và suy thoái rừng; bảo tồn, nâng cao trữ lượng các bon và quản lý bền vững tài nguyên rừng (Chương trình REDD+) đến năm 2030; thực hiện mục tiêu Qui hoạch bảo vệ và phát triển rừng, giai đoạn 2011 – 2020; phát huy giá trị của đa dạng sinh học, bảo tồn nguồn gen quý hiếm, nâng cao giá trị lâm sản, cải thiện đời sống người dân, đặc biệt là đồng bào các dân tộc thiểu số và các hộ nghèo sống gần rừng, nâng cao giá trị phòng hộ của rừng, giảm nhẹ thiên tai, chống xói mòn sạt lở đất, bảo vệ nguồn nước…

Theo Kế hoạch, trong giai đoạn 2017 - 2020, góp phần giảm phát thải khí nhà kính thông qua các hoạt động REDD+, đẩy nhanh tiến độ các dự án trồng rừng, trồng lại rừng, khoanh nuôi bảo vệ rừng, nâng độ che phủ rừng từ 55,1% vào cuối năm 2016 lên 58% vào năm 2020; nâng cao chất lượng rừng tự nhiên 368.802,2 ha và 68.066,1 ha rừng trồng, nhằm gia tăng tích lũy các bon và dịch vụ môi trường rừng; nhân rộng các mô hình trồng rừng hiệu quả; nâng cao chất lượng và sử dụng bền vững rừng tự nhiên; khai thác có hiệu quả du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng tại các khu rừng đặc dụng.

Một khu rừng tái sinh trên cao nguyên đá Đồng Văn. (Ảnh: Văn Phú)


Thực hiện hiệu quả các chính sách về chi trả dịch vụ môi trường rừng, trồng rừng thay thế; chính sách bảo vệ và phát triển rừng gắn với chính sách giảm nghèo nhanh và bền vững giai đoạn 2015 – 2020. Đẩy mạnh áp dụng các tiến bộ kỹ thuật, đưa các giống mới vào trồng rừng, khuyến khích thay thế một số diện tích rừng trồng loài cây không phù hợp với điều kiện lập địa kém hiệu quả bằng các giống có năng suất, chất lượng cao, đặc biệt quan tâm đến trồng rừng gỗ lớn góp phần nâng cao chất lượng rừng, tăng khả năng hấp thu khí CO2 của rừng, tăng sinh khối để tăng tích trữ các bon và đảm bảo cung cấp gỗ cho sản phẩm tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Khuyến khích thực hiện mô hình quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng. Tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm Luật bảo vệ và phát triển rừng.

Trong giai đoạn 2021 – 2030, Hà Giang sẽ ổn định diện tích rừng tự nhiên đến năm 2030 ít nhất bằng diện tích đạt được tại năm 2020, góp phần định hướng tăng trưởng xanh của tỉnh; tiếp tục triển khai các dự án trồng rừng, trồng lại rừng, khoanh nuôi bảo vệ rừng, nâng tỷ lệ che phủ của rừng đạt 60% vào năm 2030, trong đó của rừng tự nhiên là 48,9%. Nhân rộng các mô hình hiệu quả cao về REDD+ và quản lý rừng bền vững, lồng ghép REDD+ với trình phát triển lâm nghiệp bền vững. Hoàn thiện khung hành động của Chương trình REDD+ và tiếp cận các nguồn tài chính chi trả dựa vào kết quả phù hợp với các yêu cầu quốc tế.

Tỉnh Hà Giang sẽ tiến hành rà soát, điều chỉnh qui hoạch 03 loại rừng trên địa bàn tỉnh theo hướng quản lý, bảo vệ, phát triển và sử dụng rừng bền vững có hiệu quả. Cải thiện quản trị rừng và cải thiện sinh kế cho người dân sống trong và gần rừng. Tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng.

Bên cạnh đó, Hà Giang sẽ triển khai đánh giá và nhân rộng các mô hình kinh doanh rừng năng suất cao, xây dựng các mô hình chuyển hóa rừng, trồng rừng kinh doanh gỗ lớn; thí điểm đánh giá và nhân rộng mô hình quản lý rừng tự nhiên bền vững, bảo vệ, bảo tồn và phục hồi rừng; tranh thủ các nguồn vốn đầu tư tài chính cho lâm nghiệp…/.

 

(Nguồn: dangcongsan.vn)

Tin liên quan