Tầm nhìn

Phê duyệt kế hoạch quản lý Di sản thiên thiên thế giới vịnh Hạ Long giai đoạn 2017 – 2021

15:17, 14 Tháng Bảy 2017

UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Quyết định số 2633/QĐ-UBND ngày 07/7/2017 phê duyệt kế hoạch quản lý Di sản thiên thiên thế giới vịnh Hạ Long giai đoạn 2017 - 2021.

Kế hoạch quản lý Di sản thiên thiên thế giới vịnh Hạ Long giai đoạn 2017 - 2021 được phê duyệt hướng tới mục tiêu: Bảo tồn nguyên trạng giá trị toàn cầu của Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long; phát huy bền vững các giá trị Di sản ở tầm quốc tế, tạo nền tảng cho sự phát triển vượt bậc đối với công tác quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị Di sản, xây dựng Hạ Long trở thành một trong những trung tâm du lịch trọng điểm của tỉnh Quảng Ninh và quốc gia.

Đối tượng quản lý Di sản thiên thiên thế giới vịnh Hạ Long giai đoạn 2017 - 2021, gồm: Giá trị cảnh quan thiên nhiên, giá trị thẩm mỹ; giá trị địa chất, địa mạo (tập trung nhóm đảo, hang động); Giá trị đa dạng sinh học; Giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể, di chỉ khảo cổ học; Các hoạt động kinh tế - xã hội diễn ra trên vịnh Hạ Long (hoạt động dịch vụ du lịch, hoạt động nuôi trồng, đánh bắt thủy sản, hoạt động tàu du lịch, cảng, bến, hoạt động của các dự án đầu tư và các hoạt động khác có liên quan).

 

Để triển khai thực hiện kế hoạch, UBND tỉnh Quảng Ninh giao các Sở, ban, ngành, địa phương có liên quan căn cứ chức năng, thẩm quyền và nhiệm vụ được giao chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện Kế hoạch quản lý Di sản thiên thiên thế giới vịnh Hạ Long giai đoạn 2017 – 2021, đảm bảo hiệu quả, đúng mục tiêu, tiến độ đề ra.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Quảng Ninh giao UBND thành phố Hạ Long là cơ quan đầu mối triển khai thực hiện kế hoạch; theo dõi, đôn đốc, phối hợp với các Sở, ban, ngành, đơn vị liên quan theo phân công nhiệm vụ được giao; thường xuyên, định kỳ hàng năm tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh.

 


(Nguồn: bvhttdl.gov.vn)

Tin liên quan