Cộng đồng

Hội thảo “Điều tra xây dựng cơ sở dữ liệu về bảo vệ môi trường tại các khu, điểm du lịch, di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh cấp quốc gia”

17:05, 30 Tháng Sáu 2017

(Disanxanh)- Sáng 30/6, Hội thảo tập huấn “Điều tra xây dựng cơ sở dữ liệu về bảo vệ môi trường tại các khu, điểm du lịch, di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh cấp quốc gia” đã khai mạc tại Quảng Ninh.

Hội thảo do Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường – Bộ VHTTDL phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin tổ chức thực hiện. Hơn 60 đại biểu là đại diện các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL), Sở VHTT, Sở Du lịch, Ban quản lý các di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh cấp quốc gia, Ban quản lý các khu, điểm du lịch khu vực Miền Bắc tham dự tập huấn.

Thực hiện Quyết định số 1216/QĐ-TTg ngày 5/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược bả vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Quyết định số 166/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược. Chiến lược cũng quy định thực hiện chỉ tiêu giám sát và đánh giá kết quả bảo vệ môi trường đến năm 2020, giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm tổng hợp kết quả giám sát và đánh giá kết quả bảo vệ môi trường đối với các khu di sản thiên nhiên, cảnh quan thiên nhiên, nét đẹp của thiên nhiên với lộ trình thực hiện đến năm 2020 không được suy  giảm so với năm 2010.
 
Toàn cảnh Hội thảo tập huấn. Ảnh: Hải Linh
Phát biểu khai mạc tập huấn, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền - Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin cho biết, việc xây dựng một CSDL môi trường cho các khu, điểm du lịch, các di tích là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ môi trường trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch nói chung; và tại các khu, điểm du lịch, các di tích quốc gia nói riêng, góp phần phát triển du lịch bền vững, cũng như công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di sản, di tích của dân tộc.

Đây đồng thời cũng là một nhiệm vụ cần thiết, theo đúng đường lối được đề ra trong Chiến lược bảo vệ Môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Chương trình tập huấn “Điều tra xây dựng cơ sở dữ liệu về bảo vệ môi trường tại các khu, điểm du lịch, di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh cấp quốc gia” được tổ chức nhằm tạo điều kiện cho các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp cận công tác xây dựng cơ sở dữ liệu về bảo vệ môi trường, từ đó trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm và những giải pháp thiết thực để công tác thu thập cơ sở dữ liệu môi trường tại các khu, điểm du lịch, di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh cấp quốc gia đạt hiệu quả cao nhất./.
(Nguồn: cinet.vn)

Tin liên quan