Tầm nhìn

Ban hành 426 kết luận thanh tra về bảo vệ môi trường

16:58, 01 Tháng Ba 2017

(Disanxanh)- Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường thuộc Tổng cục Môi trường đã ban hành 426 kết luận thanh tra về bảo vệ môi trường năm 2015; tiến hành thanh tra 815 cơ sở trên địa bàn 32 tỉnh, thành phố trong năm 2016, trong đó, Cục đã chủ trì thanh tra, kiểm tra trên địa bàn 18 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo đó, thực hiện Quyết định số 1620/QĐ-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) về việc thanh tra các dự án có xả thải trên 200 m3/ngày đêm trên phạm vi cả nước, Cục đã phối hợp với các đơn vị triển khai 2 Đoàn thanh tra đối với 95 cơ sở trên địa bàn 13 tỉnh trên địa bàn cả nước.

Song song với đó, theo kiến nghị của địa phương, Cục đã tiến thành thanh tra, kiểm tra đột xuất 11 cơ sở., các cơ sở có dấu hiệu vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, có khiếu nại tố cáo và một số điểm nóng về môi trường như kiểm tra tình hình chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường và tài nguyên nước đối với 3 cơ sở thuộc Khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh; thanh tra tình hình chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường 3 cơ sở tại tỉnh Hòa Bình và một số tỉnh khác như Thanh Hóa, Hòa Bình, Thái Nguyên và Hải Phòng.

 Ảnh minh họa (Nguồn: dangcongsan.vn)

Đối với công tác kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường (BVMT), Cục đã tiếp nhận 220 hồ sơ hậu kiểm, trong đó, cấp Giấy chứng nhận hoàn thành công trình BVMT cho 136 dự án, trong đó, có 30 dự án không đủ điều kiện xác nhận chủ yếu do một số nguyên nhân như: công trình BVMT chưa đáp ứng yêu cầu, có vi phạm trong quá trình hoạt động./.

 

 TH

 

Tin liên quan