Tầm nhìn

Đề nghị giữ nguyên tên gọi Luật Bảo vệ và Phát triển rừng

11:05, 07 Tháng Sáu 2017

Đa số ý kiến của các ĐBQH đề nghị nên giữ nguyên tên gọi là “Luật Bảo vệ và Phát triển rừng”, một số ý kiến nghị đổi tên thành “Luật Lâm nghiệp".

Chiều 6/6, tiếp tục chương trình làm việc tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV, các đại biểu Quốc hội làm việc tại Hội trường, nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự án Luật Bảo vệ và Phát triển rừng (sửa đổi).

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng


Qua 12 năm thực hiện, mặc dù đạt được một số thành tựu quan trọng, nhưng đến nay Luật Bảo vệ và Phát triển rừng 2004 đã bộc lộ những tồn tại, hạn chế trong ngăn chặn tình trạng phá rừng, suy giảm rừng tự nhiên, lấn chiếm đất rừng còn diễn ra phức tạp; sản xuất lâm nghiệp bị chia cắt thành các giai đoạn riêng lẻ, hiệu quả sản xuất kinh doanh thấp; công nghiệp chế biến lâm sản chủ yếu nhỏ lẻ, công nghệ lạc hậu, năng suất, giá trị gia tăng thấp; đóng góp của ngành lâm nghiệp trong nền kinh tế của cả nước rất thấp, thu nhập của người làm nghề rừng thấp... Do đó, việc ban hành Luật Bảo vệ và Phát triển rừng (sửa đổi) là cần thiết.

Dự án Luật Bảo vệ và Phát triển rừng (sửa đổi) có 12 chương, 97 điều, so với Luật Bảo vệ và Phát triển rừng 2004, bổ sung 4 chương mới: Chế biến, thương mại lâm sản; hợp tác quốc tế trong lâm nghiệp; giá rừng, đầu tư, tài chính trong lâm nghiệp; quản lý nhà nước về lâm nghiệp. Dự thảo Luật kế thừa 8 điều; sửa đổi 60 điều; bổ sung mới: 29 điều; bỏ: 19 điều.

Người dân tham gia trồng rừng ở miền núi phía Bắc


Trình bày báo cáo thẩm tra dự án Luật Bảo vệ và Phát triển rừng (sửa đổi), Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng cho biết, việc sửa đổi Luật Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2004 là rất cần thiết nhằm tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý đồng bộ, thống nhất các hoạt động quản lý, bảo vệ, phát triển, sử dụng rừng, kinh doanh, chế biến và thương mại lâm sản theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập quốc tế và phát triển ngành lâm nghiệp bền vững; thể chế hóa được các quy định của Hiến pháp năm 2013 về sở hữu tài nguyên thiên nhiên, đường lối chủ trương của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội liên quan bảo vệ và phát triển rừng.

Về tên gọi của Luật, Chính phủ đề nghị Quốc hội xem xét đổi tên Dự án Luật thành “Luật Lâm nghiệp”. Tại Phiên họp thẩm tra Dự án Luật của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường có 2 loại ý kiến:

Loại ý kiến thứ nhất, với đa số ý kiến của các vị ĐBQH đề nghị nên giữ nguyên tên gọi là Luật Bảo vệ và Phát triển rừng. Bởi tên gọi này đã gắn bó, gần gũi với Nhân dân từ khi có Luật Bảo vệ và Phát triển rừng năm 1991, đồng thời nhấn mạnh được yêu cầu thời sự cấp bách hiện nay là phải bảo vệ, phát triển rừng bền vững; thống nhất với chỉ đạo tại Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Loại ý kiến thứ hai, một số ý kiến ĐBQH tán thành với đề nghị đổi tên như Tờ trình của Chính phủ; nhưng vẫn lưu ý đề nghị việc đổi tên luật cần phải cân nhắc kỹ và thận trọng.

Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường nhận thấy, mặc dù phạm vi điều chỉnh của Dự thảo Luật thể hiện rộng hơn Luật hiện hành. Nhưng, với phạm vi điều chỉnh và toàn bộ nội dung, kết cấu của Dự thảo Luật thì việc giữ nguyên tên gọi của Dự án Luật là Luật Bảo vệ và Phát triển rừng như Nghị quyết số 22/2016/QH14 của Quốc hội đã nêu là phù hợp.

Do đó, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu tiếp thu để cụ thể hơn về tiêu chí, điều kiện, trình tự thủ tục, thẩm quyền chuyển mục đích sử dụng rừng; cụ thể hóa chủ trương của Đảng trong việc “Không chuyển diện tích rừng tự nhiên hiện có sang mục đích sử dụng khác (trừ các dự án phục vụ cho mục đích quốc phòng, an ninh, hoặc các dự án đặc biệt, cấp thiết do Chính phủ quyết định)” ./.(Nguồn: VOV)

Tin liên quan