Tầm nhìn

Hưởng ứng Ngày quốc tế Ða dạng sinh học (22-5): Mối quan hệ hữu cơ giữa Bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển Du lịch bền vững

13:30, 26 Tháng Năm 2017

(Disanxanh) - Đóng góp của du lịch cho bảo tồn ngày càng được cộng đồng quốc tế ghi nhận. Đa dạng sinh học tạo nền tảng cho phát triển du lịch và du lịch bền vững sẽ hỗ trợ ngược lại, giúp bảo vệ môi trường, đảm bảo sự hài hòa giữa bảo tồn và phát triển.

Làm thế nào để du lịch trở thành chất xúc tác cho sự thay đổi tích cực về kinh tế, nhưng vẫn giữ các giá trị của đa dạng sinh học? Đây là vấn đề được quan tâm ở nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam, khi du lịch đang được xác định trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn.

“Du lịch là một phương tiện tuyệt vời để tuyên truyền nâng cao nhận thức về môi trường trên toàn thế giới, du lịch tạo sinh kế cho cộng đồng sống trong và xung quanh khu bảo tồn thiên nhiên”. Đó là nội dung trong Tuyên bố Cancun về “Lồng ghép bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học vì sự thịnh vượng” được thông qua tại Hội nghị lần thứ 13 của các bên tham gia Công ước đa dạng sinh học COP 13 tổ chức tại Mexico tháng 12 năm 2016.

Quan điểm này cũng nhấn mạnh về tiềm năng của du lịch trong việc nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường trên toàn thế giới về những giá trị của các khu vực được bảo tồn.  Ở bất kỳ quốc gia nào, đa dạng sinh học (ĐDSH) cũng có ý nghĩa to lớn trong đời sống tự nhiên và xã hội loài người. Bảo tồn đa dạng sinh học là cơ sở bảo đảm an ninh lương thực; duy trì nguồn gien vật nuôi, cây trồng; cung cấp các vật liệu cho xây dựng và các nguồn nhiên liệu, dược liệu, nhất là tạo nên các cảnh quan thiên nhiên đẹp cho ngành du lịch phát triển.

Các hoạt động năm nay nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ các hệ sinh thái và đa dạng sinh học trong phát triển du lịch bền vững.

 (Ảnh minh họa: tinmoitruong.vn)


Du lịch sẽ giữ vai trò là một trong những lĩnh vực đóng góp tích cực nhất cho sự phát triển toàn diện và bền vững, với các chính sách đúng đắn để bảo tồn hệ sinh thái, ĐDSH và di sản thiên nhiên. Trong đó quản lý, quy hoạch đất đai, phát triển đa dạng văn hóa - sinh học, phát triển công nghệ để biến du lịch thành công cụ bảo tồn ĐDSH; huy động sự tham gia của tất cả các bên liên quan và toàn thể cộng đồng chung tay vào các hoạt động bảo tồn và sử dụng bền vững ĐDSH, phát triển du lịch sinh thái. Cùng với đó là tăng cường thực thi hệ thống pháp luật về ĐDSH, việc phát triển du lịch ở các địa phương hài hòa giữa bảo tồn và phát triển, để biến du lịch thành công cụ bảo tồn đa dạng sinh học là những giải pháp cho du lịch bền vững (DLBV).

Thực tế, trong những năm qua, trên địa bàn cả nước, việc phát triển du lịch ở nhiều khu vực lại đang ảnh hưởng đến các hệ sinh thái. Hoạt động du lịch không bền vững sẽ gây ra những tác động tiêu cực đến môi trường, ÐDSH như lượng nước thải, rác thải không được thu gom, xử lý sẽ làm ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng các hệ sinh thái. Nhiều khách sạn, nhà hàng, đường sá được xây dựng thiếu quy hoạch trong các khu bảo tồn, hoặc chuyển đổi chức năng của các phân khu bảo tồn để phục vụ mục đích du lịch đã và đang gây chia cắt sinh cảnh, suy giảm chất lượng các hệ sinh thái như hệ sinh thái rừng, rạn san hô, thảm cỏ biển; gây tác động xấu tới nơi cư trú của các loài động vật hoang dã, ảnh hưởng khả năng di chuyển, kiếm mồi, sinh sản,... của chúng. Ðáng lo ngại, theo một nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới, ước tính mỗi năm Việt Nam đang mất đi ít nhất 69 triệu USD thu nhập từ ngành du lịch, do hệ thống xử lý vệ sinh nghèo nàn; ô nhiễm môi trường, làm giảm sức hút của du lịch.

Trước thực trạng đó, Chính phủ đã có nhiều hành động thiết thực trong thời gian qua và đạt được những kết quả quan trọng công tác quản lý, bảo tồn ĐDSH. Theo đó, hệ thống pháp luật về ĐDSH ngày càng hoàn thiện, mang lại động lực thúc đẩy các cấp, các ngành đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện quy định pháp luật về bảo tồn ĐDSH; huy động sự tham gia của tất cả các bên liên quan và toàn thể cộng đồng cùng tham gia vào các hoạt động bảo tồn và sử dụng bền vững ĐDSH, phát triển du lịch sinh thái, DLBV. Đồng thời phát động các phong trào bảo vệ môi trường, bảo tồn ĐDSH, sử dụng hợp lý, tiết kiệm các nguồn tài nguyên thiên nhiên…, phổ biến nhằm nâng cao nhận thức của người dân, về giá trị, vai trò của ÐDSH, bảo tồn ÐDSH và du lịch bền vững đối với phát triển kinh tế - xã hội. Bên cạnh đó kết hợp với tuyên truyền thực hiện quy định pháp luật, huy động cộng đồng tham gia các hoạt động bảo tồn, phát triển du lịch sinh thái, du lịch bền vững ÐDSH… Cùng với đó, theo số liệu được cung cấp, đã có 43 tỉnh, thành phố (TP) trên cả nước xây dựng, triển khai thực hiện Kế hoạch hành động về ĐDSH; 16 tỉnh, TP xây dựng, ban hành Quy hoạch bảo tồn ĐDSH cấp tỉnh; diện tích các khu bảo tồn ngày càng gia tăng, một số loài thuộc diện nguy cấp đã được phục hồi và tái thả tự nhiên; nhiều khu bảo tồn có ý nghĩa quốc tế được công nhận (8 khu Ramsar, 9 khu Dự trữ sinh quyển thế giới, 2 khu Di sản thế giới, 5 khu Vườn Di sản ASEAN, 63 vùng chim quan trọng (IBA) được công bố trên toàn cầu)...

Ngày quốc tế ÐDSH năm 2017 được Đại hội đồng Liên hợp quốc chọn chủ đề "Ða dạng sinh học và Du lịch bền vững" cho thấy sự nhấn mạnh vai trò, tầm quan trọng của du lịch trong việc bảo tồn hệ sinh thái và nâng cao nhận thức đối với những đóng góp quan trọng mà du lịch bền vững đem lại cho sự phát triển kinh tế; bảo tồn và sử dụng bền vững ÐDSH đối với cộng đồng.

 LT (t/h)

Tin liên quan