Thế giới

Kế hoạch phát triển di sản tự nhiên của Pháp

10:07, 15 Tháng Mười Một 2016

Ủy ban Di sản thế giới phác họa kế hoạch di sản tự nhiên với sự hỗ trợ tài chính từ Quỹ Tín thác Hà Lan tại UNESCO. Kế hoạch phát triển di sản tự nhiên tập trung chủ yếu vào các sáng kiến phát huy công tác di sản tự nhiên bao gồm quản lý di sản, phương pháp tiếp cận hệ sinh thái và bảo tồn đa dạng sinh học nhằm thu lại hiệu quả cao nhất.

Ảnh minh họa: nevworldwonders

I. Giới thiệu:

Trung tâm Di sản Thế giới (WHC) được thành lập vào năm 1992 để phục vụ với tư cách là Ban Thư ký Công ước Di sản Thế giới. Việc thành lập WHC rất kịp thời, bởi vì một số lượng lớn Di sản Tự nhiên và Văn hóa Thế giới đã liên tục phát triển nhanh chóng. Khái niệm về Di sản tự nhiên được xác định theo quy định tại Điều 2 của Công ước và tiếp tục được xây dựng trong Hướng dẫn hoạt động Di sản thế giới, bao gồm các tiêu chuẩn và điều kiện cụ thể về tính toàn vẹn để đánh giá giá trị toàn cầu nổi bật của các di sản thiên nhiên thế giới có tiềm năng. 

WHC làm việc chặt chẽ với các cơ quan tư vấn kỹ thuật, IUCN - Liên minh Bảo tồn Thế giới để đảm bảo việc bảo vệ lâu dài và bảo tồn di sản thiên nhiên được ghi nhận cũng như các giá trị Di sản Thế giới của chúng. Điều này bao gồm việc thực hiện nhiệm vụ giám sát phối hợp với các cơ quan quản lý trang web để đánh giá tình trạng bảo tồn các di sản thế giới, cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và xây dựng năng lực trong các quốc gia thành viên. Trong thời gian thực hiện các hoạt động trên các nhiệm vụ quan trọng khác, Trung tâm ngày càng cố gắng huy động các hỗ trợ quốc tế từ khu vực công và tư nhân.

Trong những năm qua, WHC đã mở rộng phạm vi của các quan hệ đối tác và chiến lược can thiệp cũng như nâng cao đáng kể nguồn tài nguyên ngoài ngân sách. Uỷ ban Liên Hiệp Quốc (UNF) đóng một vai trò quan trọng trong nỗ lực này, và các tổ chức bảo tồn quốc tế phi chính phủ như Tổ chức Bảo tồn Quốc tế (CI), Tổ chức động thực vật Quốc tế (FFI), Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên (TNC), Hiệp hội bảo tồn động thực vật hoang dã (WCS) và Quỹ thế giới về tự nhiên (WWF) là những điển hình trong việc mở rộng phạm vi các hoạt động được thực hiện bởi WHC. UNF hỗ trợ cho việc bảo tồn đa dạng sinh học và trong tương lai trước mắt sẽ tiếp tục là một nhân tố thúc đẩy quan trọng trong các hoạt động của Trung tâm di sản thiên nhiên. WHC sẽ tiếp tục duy trì mối quan hệ chặt chẽ với các cơ quan tư vấn của mình tại tổ chức di sản thiên nhiên (IUCN) và với tất cả các đối tác tham gia thực hiện dự án, đa dạng hóa bản chất của sự hợp tác.

II.  Quá trình thực hiện kế hoạch

Nhận được các nguồn hỗ trợ từ UNF, các dự án ngoài ngân sách và từ các mối quan hệ đang phát triển với các tổ chức bảo tồn phi chính phủ, đội ngũ phụ trách về di sản thiên nhiên của WHC tiến hành một loạt các hoạt động nằm trong kế hoạch phát triển di sản tự nhiên. Nhiều người trong số họ nhấn mạnh các cách thức phi truyền thống mà tại đó Công ước Di sản Thế giới có thể được thừa hưởng từ cả UNESCO và các tổ chức có liên quan khác để thúc đẩy việc bảo tồn Khu di sản thế giới, tích hợp chúng với bối cảnh phát triển lớn hơn.

 Kế hoạch nhằm hướng tới việc thúc đẩy những ứng dụng đầy đủ nhất và mở rộng nhất của Công ước Di sản Thế giới bởi tất cả các bên có liên quan, từ địa điểm cấp độ cá nhân tới các tổ chức toàn cầu, trong việc theo đuổi lâu dài nhiệm vụ bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển bền vững.

Một số mục đáng chú ý bao gồm:

Dự án phối hợp:

Một danh mục đầu tư của 24 dự án trị giá gần 40 triệu đô la Mỹ đặt mục tiêu vào 48 địa điểm ở 26 quốc gia (trong đó phần lớn được tài trợ bởi UNF và liên quan đến các hoạt động với CI, FFI, TNC, WCS, IUCN và WWF, trong số các tổ chức khác).

Đa dạng hoá các nguồn tài chính:

Từng bước đa dạng hóa nguồn tài chính ngoài ngân sách với sự hỗ trợ gần đây nhận được từ các tổ chức Tiếng Pháp - môi trường toàn cầu (FFEM), Quỹ MacArthur, Tổ chức vòng tròn lớn và Chính phủ Bỉ, Ý và Vương quốc Anh.

Đổi mới cơ chế tài chính cho việc bảo tồn:

Thành lập, với FFI, một Cơ sở phản ứng nhanh (RRF) để tạo kênh gây quỹ khẩn cấp cho các địa điểm đa dạng sinh học của di sản thế giới; tham gia vào ủy ban cố vấn kỹ thuật cho Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc - Môi trường toàn cầu (UNDP-GEF) - sự bền vững tài chính cho hệ thống quốc gia của các dự án Khu bảo tồn.

“Người giao dịch” trung lập:

Thỏa thuận môi giới cho các địa điểm di sản thế giới như là các khu vực "không di chuyển" để khảo sát và giải trình với Hội đồng Quốc tế về Khai thác mỏ và Kim loại (ICMM), với tổ chức Shell quốc tế; giúp các cuộc đàm phán giữa lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc và quân đội nổi loạn liên quan đến Mối quan tâm là di sản thế giới; là trung gian giữa cơ quan quản lý Di sản thế giới và Tổ chức Shell quốc tế trong việc xác định và thực hiện dự án chia sẻ kỹ năng lập kế hoạch kinh doanh.

Sức mạnh của sự kết hợp:

Triệu tập cuộc họp giữa các nhà tài trợ quốc tế, Hội nghị khoa học và triển lãm bảo tàng hỗ trợ việc bảo tồn của năm Di sản Thế giới  Cộng hòa Dân chủ Congo, triệu tập một cuộc họp quốc tế của các bên liên quan đến hoạt động bảo tồn rừng (2005) và biển (2002) để phát triển các chiến lược bảo tồn Di sản thế giới rừng và biển với sự tham gia của IUCN, CI, FFI, WCS và WWF, điều phối sự tham gia của nhiều tổ chức phi chính phủ vào các dự án cấp độ bao quát (FFEM về chống ăn thịt thú rừng); gắn kết các cộng đồng địa phương và các bên liên quan đến phát triển bền vững cũng như xã hội dân sự để họ trở thành người đề xướng cho việc bảo tồn các địa điểm Di sản Thế giới.

(Nguồn: cinet.vn)

Tin liên quan