Khám phá

Thắng cảnh Nùi bà đen

14:47, 12 Tháng Tư 2016

(DSX)- Núi Bà Đen là thắng cảnh nằm giữa địa bàn bằng phẳng của tỉnh Tây Ninh. Núi Bà Đen, còn gọi Điện Bà, Hắc Bà, Bà Đinh, Vân Sơn, Linh Sơn. Núi có 3 ngọn. 2 ngọn thấp tên Phụng và Heo. Ngọn trội bật tên Bà Đen cao nhất Nam Bộ: 986m. Cũng tại núi này, mỗi tân niên đều diễn ra lễ hội xuân lớn nhất Nam Bộ: trọn tháng giêng âm lịch mà chính hội là dịp Nguyên tiêu.

Hà Giang

Tin liên quan