Tầm nhìn

Di tich Tân Trào được cải tạo và tu bổ

15:01, 20 Tháng Sáu 2016

(Disanxanh) - Khu di tích lịch sử Tân Trào - nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các cơ quan Trung Ương ở và làm việc trong thời kỳ tiền khởi nghĩa và thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp.

Biểu diễn nghệ thuật tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào

Với tổng diện tích tự nhiên của toàn khu là 561,1km2, với 18 di tích và cụm di tích tiêu biểu, Khu di tích lịch sử Tân Trào đã được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt. Theo Quyết định số 2113/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án “Bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang gắn với phát triển du lịch đến năm 2025”.

Với việc bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử của dân tộc qua khu di tích lịch sử Tân Trào với mục tiêu giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ mai sau, phục vụ nghiên cứu khoa học, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hoá của nhân dân; góp phần phát triển kinh tế-xã hội, văn hoá-du lịch; xóa đói giảm nghèo cho người dân vùng căn cứ cách mạng Tân Trào nói riêng, tỉnh Tuyên Quang và vùng phụ cận nói chung.

Không những thế, việc cải tạo nâng cấp tu bổ, phục hồi cũng là cơ sở khoa học trong việc quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào gắn với phát triển du lịch.

Tổng mức đầu tư là 43,5 tỷ đồng cho việc tu bổ di tích quốc gia Đặc Biệt bao gồm các hạng mục: cụm di tích lán Nà Nưa và cụm di tích ATK - Kim Quan, phục chế các hiện vật trưng bày, hệ thống chiếu sáng; phục chế các hiện vật phục vụ trưng bày của di tích. Đồng thời, dự án cải tạo nâng cấp cơ sở vất chất nhà trưng bày Bảo tàng Tân Trào, Quảng trường Tân Trào gắn với xây dựng Khu tưởng niệm các vị tiền bối cách mạng; xây dựng phòng chiếu phim phục vụ giới thiệu, tuyên truyền và phát huy giá trị của các di tích với khách tham quan; cải tạo, xây dựng các công trình phát huy giá trị di tích, tuyến tham quan di tích Tân Trào với vùng phụ cận…

Ngoài ra, trong khu vực di tích hiện nay còn là nơi diễn ra nhiều sinh hoạt văn hoá đặc sắc của đồng bào các dân tộc, nơi lưu giữ nhiều hiện vật liên quan đến quá trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các cơ quan Trung ương trong thời kỳ tiền khởi nghĩa và thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp...

N.Anh (Tổng hợp - Ảnh nguồn: TTXVN)

Tin liên quan