Tầm nhìn

Để mùa hoa dã quỳ Ba Vì không có rác

13:28, 09 Tháng Mười Một 2016

(DSX)-Để đánh giá các chỉ tiêu về các khu di sản thiên nhiên, cảnh quan, nét đẹp của thiên nhiên thuộc Nhóm các chỉ tiêu giảm nhẹ mức độ suy thoái, cạn kiết tài nguyên thiên nhiên; kiềm chế tốc độ suy giảm đa dạng sinh học thì việc xây dựng cơ sở dữ liệu về bảo vệ môi trường tại các khu, điểm du lịch, di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh cấp quốc gia thực sự cần thiết.

Thuộc phạm vi Dự án Xây dựng CSDL về bảo vệ môi trường tại các khu, điểm du lịch, di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh cấp quốc gia, Hội thảo "Điều tra xây dựng cơ sở dữ liệu về bảo vệ môi trường tại các khu, điểm du lịch, di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh cấp quốc gia" đã thu hút sự quan tâm của các chuyên gia thuộc lĩnh vực di sản văn hóa, môi trường và công nghệ thông tin, đại diện các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh/ thành phố khu vực phía Bắc, các Ban quản lý di tích, khu điểm du lịch trực thuộc tỉnh, thành phố, quận huyện và đại diện một số Ban quản lý di tích quốc gia, quốc gia đặc biệt và Di sản thế giới như BQL Thánh địa Mỹ sơn, Hoàng thành Thăng Long...

Tại Hội thảo, các đại biểu đã được nghe đại diện Ban Chủ nhiệm Dự án trình bày về Phương án Điều tra xây dựng CSDL về bảo vệ môi trường tại các khu, điểm du lịch, di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh cấp quốc gia, các mẫu phiếu điều tra thu thập dữ liệu. Trên cơ sở trao đổi những thuận lợi và khó khăn trong công tác điều tra xây dựng cơ sở dữ liệu bảo vệ môi trường theo mục tiêu và sự cần thiết của Dự án để hoàn thiện Phương án điều tra đảm bảo hiệu quả và chính xác về mặt thông tin số liệu.

GS.TS Trương Quốc Bình - Ủy viên Hội đồng di sản văn hóa quốc gia đã đưa ra những kinh nghiệm trong việc tổ chức điều tra thu thập dữ liệu và những góp ý giúp cho việc triển khai thuận lợi.

Dự án được triển khai nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ môi trường trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch nói chung và tại các khu, điểm du lịch, di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh cấp quốc gia nói riêng; góp phần phát triển du lịch bền vững, cũng như công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa.

Đơn vị điều tra gồm các Sở VHTTDL/Sở Du lịch; Ban Quản lý di tích các tỉnh/thành phố; Ban Quản lý di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh và khu/điểm du lịch quốc gia. Cuộc điều tra được thực hiện trên phạm vi toàn quốc trong 2 năm 2016 – 2017. Đối tượng điều tra của Dự án gồm: Khu, điểm du lịch cấp quốc gia, Di tích lịch sử - văn hoá cấp quốc gia, Danh lam thắng cảnh cấp quốc gia.

Nội dung điều tra tập trung vào đánh giá hiện trạng bảo vệ môi trường đối với các khu di sản thiên nhiên, cảnh quan, nét đẹp thiên nhiên thuộc các khu điểm du lịch, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh cấp quốc gia; đồng thời tập trung đánh giá kết quả thực hiện Quyết định số 4666/QĐ-BVHTTDL, ngày 31/12/2015 của Bộ VHTTDL về việc ban hành Bộ tiêu chí hướng dẫn bảo vệ môi trường tại các di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh quốc gia, Thông tư liên tịch số 19/2013/TTLT-BVHTTDL-BTNMT ngày 30/12/2013 của Bộ VHTTDL và Bộ TNMT về việc Hướng dẫn bảo vệ Môi trường trong hoạt động du lịch, tổ chức lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di tích và các văn bản pháp luật liên quan đáp ứng được yêu cầu quản lý của Nhà nước về môi trường của Bộ VHTTDL.


Xây dựng CSDL môi trường tại các khu, điểm du lịch, các di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh cấp quốc gia phục vụ cho việc đánh giá các chỉ tiêu về các khu di sản thiên nhiên, cảnh quan, nét đẹp của thiên nhiên thuộc Nhóm các chỉ tiêu giảm nhẹ mức độ suy thoái, cạn kiết tài nguyên thiên nhiên; kiềm chế tốc độ suy giảm đa dạng sinh học, yêu cầu đến năm 2020 không suy giảm so với năm 2010 tại Quyết định 1216/QĐ-TTg ngày 5/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030 và Quyết định số 166/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Hà Giang

 

Tin liên quan