Tầm nhìn

Tọa đàm về bảo tồn phát huy văn hóa truyền thống Khu phố cổ Hà Nội

11:28, 10 Tháng Mười Một 2016

Ngày 9/11, Hội Kiến trúc sư Hà Nội đã phối hợp với Ban Quản lý phố cổ Hà Nội tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề “Bảo tồn phát huy văn hóa truyền thống khu phố cổ Hà Nội – khó khăn và giải pháp”.

Tại buổi tọa đàm, các tham luận tập trung nêu lên những thách thức liên quan đến bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa phi vật thể, văn hóa phố nghề trong khu phố cổ Hà Nội. Bên cạnh đó, một số ý kiến phân tích những yếu tố hủy hoại giá trị khu phố cổ và tạo lập những giá trị mới, phù hợp với cuộc sống đương đại.

Tiêu biểu như các ý kiến của TS. Lưu Minh Trị, Chủ tịch Hội Di sản văn hóa Thăng Long – Hà Nội; TS.KTS Ngô Doãn Đức, Hội Kiến trúc sư Việt Nam; GS.TS Họa sĩ Nguyễn Đỗ Bảo, Nguyên Chủ tịch Hội Mỹ Thuật Việt Nam…

Trong thời gian qua, quận Hoàn Kiếm đã tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả công tác trùng tu, tôn tạo các di tích có giá trị văn hóa, lịch sử trong khu phố cổ bằng ngân sách và nguồn xã hội hóa, đồng thời nghiên cứu bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể, tuyên truyền quảng bá giới thiệu về hình ảnh khu phố cổ.

Một trong những điểm nhấn để bảo tồn và phát huy các giá trị tiềm năng của Khu phố cổ Hà Nội chính là việc mở rộng tuyến phố đi bộ sang khu bảo tồn cấp I gắn với tuyến phố đi bộ Hàng Đào – Đồng Xuân nhằm từng bước xây dựng và phát triển Khu phố cổ Hà Nội thành không gian đi bộ, tạo ra nét văn hóa đặc trưng riêng của quận Hoàn Kiếm. Tuy nhiên trên thực tế vẫn còn nhiều khó khăn thách thức, đặc biệt là mâu thuẫn giữa nhu cầu phát triển với yêu cầu bảo tồn không gian Khu phố cổ.


Để khắc phục những bất cập đó, Ban Quản lý phố cổ Hà Nội đã và đang phối hợp với các đơn vị chức năng xây dựng cơ chế để huy động các nguồn lực xã hội tham gia bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc phố cổ Hà Nội, trong đó có việc huy động vốn tham gia đầu tư tu bổ, tôn tạo các di tích, xây dựng, cải tạo nhà ở, nâng cấp cơ sở hạ tầng và phát triển thương mại, du lịch, dịch vụ.

Có thể nói rằng, việc quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống khu phố cổ Hà Nội vẫn là bài toán khó. Tọa đàm lần này với sự tham gia đóng góp ý kiến của các chuyên gia, nhà nghiên cứu chính là gợi mở nhiều giải pháp đối với các cơ quan quản lý nhằm bảo tồn, phát huy tốt nhất giá trị phố cổ Hà Nội.

T.T (Tổng hợp: HNMO, ĐCSVN)
Tại buổi tọa đàm, các tham luận tập trung nêu lên những thách thức liên quan đến bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa phi vật thể, văn hóa phố nghề trong khu phố cổ Hà Nội. Bên cạnh đó, một số ý kiến phân tích những yếu tố hủy hoại giá trị khu phố cổ và tạo lập những giá trị mới, phù hợp với cuộc sống đương đại.

Tiêu biểu như các ý kiến của TS. Lưu Minh Trị, Chủ tịch Hội Di sản văn hóa Thăng Long – Hà Nội; TS.KTS Ngô Doãn Đức, Hội Kiến trúc sư Việt Nam; GS.TS Họa sĩ Nguyễn Đỗ Bảo, Nguyên Chủ tịch Hội Mỹ Thuật Việt Nam…

Trong thời gian qua, quận Hoàn Kiếm đã tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả công tác trùng tu, tôn tạo các di tích có giá trị văn hóa, lịch sử trong khu phố cổ bằng ngân sách và nguồn xã hội hóa, đồng thời nghiên cứu bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể, tuyên truyền quảng bá giới thiệu về hình ảnh khu phố cổ.

Một trong những điểm nhấn để bảo tồn và phát huy các giá trị tiềm năng của Khu phố cổ Hà Nội chính là việc mở rộng tuyến phố đi bộ sang khu bảo tồn cấp I gắn với tuyến phố đi bộ Hàng Đào – Đồng Xuân nhằm từng bước xây dựng và phát triển Khu phố cổ Hà Nội thành không gian đi bộ, tạo ra nét văn hóa đặc trưng riêng của quận Hoàn Kiếm. Tuy nhiên trên thực tế vẫn còn nhiều khó khăn thách thức, đặc biệt là mâu thuẫn giữa nhu cầu phát triển với yêu cầu bảo tồn không gian Khu phố cổ.

Để khắc phục những bất cập đó, Ban Quản lý phố cổ Hà Nội đã và đang phối hợp với các đơn vị chức năng xây dựng cơ chế để huy động các nguồn lực xã hội tham gia bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc phố cổ Hà Nội, trong đó có việc huy động vốn tham gia đầu tư tu bổ, tôn tạo các di tích, xây dựng, cải tạo nhà ở, nâng cấp cơ sở hạ tầng và phát triển thương mại, du lịch, dịch vụ.

Có thể nói rằng, việc quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống khu phố cổ Hà Nội vẫn là bài toán khó. Tọa đàm lần này với sự tham gia đóng góp ý kiến của các chuyên gia, nhà nghiên cứu chính là gợi mở nhiều giải pháp đối với các cơ quan quản lý nhằm bảo tồn, phát huy tốt nhất giá trị phố cổ Hà Nội.

T.T (Tổng hợp: HNMO, ĐCSVN) - See more at: http://cinet.vn/ArticleDetail.aspx?articleid=30342&sitepageid=415#sthash.pGvISYkv.dpuf
Tại buổi tọa đàm, các tham luận tập trung nêu lên những thách thức liên quan đến bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa phi vật thể, văn hóa phố nghề trong khu phố cổ Hà Nội. Bên cạnh đó, một số ý kiến phân tích những yếu tố hủy hoại giá trị khu phố cổ và tạo lập những giá trị mới, phù hợp với cuộc sống đương đại.

Tiêu biểu như các ý kiến của TS. Lưu Minh Trị, Chủ tịch Hội Di sản văn hóa Thăng Long – Hà Nội; TS.KTS Ngô Doãn Đức, Hội Kiến trúc sư Việt Nam; GS.TS Họa sĩ Nguyễn Đỗ Bảo, Nguyên Chủ tịch Hội Mỹ Thuật Việt Nam…

Trong thời gian qua, quận Hoàn Kiếm đã tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả công tác trùng tu, tôn tạo các di tích có giá trị văn hóa, lịch sử trong khu phố cổ bằng ngân sách và nguồn xã hội hóa, đồng thời nghiên cứu bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể, tuyên truyền quảng bá giới thiệu về hình ảnh khu phố cổ.

Một trong những điểm nhấn để bảo tồn và phát huy các giá trị tiềm năng của Khu phố cổ Hà Nội chính là việc mở rộng tuyến phố đi bộ sang khu bảo tồn cấp I gắn với tuyến phố đi bộ Hàng Đào – Đồng Xuân nhằm từng bước xây dựng và phát triển Khu phố cổ Hà Nội thành không gian đi bộ, tạo ra nét văn hóa đặc trưng riêng của quận Hoàn Kiếm. Tuy nhiên trên thực tế vẫn còn nhiều khó khăn thách thức, đặc biệt là mâu thuẫn giữa nhu cầu phát triển với yêu cầu bảo tồn không gian Khu phố cổ.

Để khắc phục những bất cập đó, Ban Quản lý phố cổ Hà Nội đã và đang phối hợp với các đơn vị chức năng xây dựng cơ chế để huy động các nguồn lực xã hội tham gia bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc phố cổ Hà Nội, trong đó có việc huy động vốn tham gia đầu tư tu bổ, tôn tạo các di tích, xây dựng, cải tạo nhà ở, nâng cấp cơ sở hạ tầng và phát triển thương mại, du lịch, dịch vụ.

Có thể nói rằng, việc quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống khu phố cổ Hà Nội vẫn là bài toán khó. Tọa đàm lần này với sự tham gia đóng góp ý kiến của các chuyên gia, nhà nghiên cứu chính là gợi mở nhiều giải pháp đối với các cơ quan quản lý nhằm bảo tồn, phát huy tốt nhất giá trị phố cổ Hà Nội.

T.T (Tổng hợp: HNMO, ĐCSVN) - See more at: http://cinet.vn/ArticleDetail.aspx?articleid=30342&sitepageid=415#sthash.pGvISYkv.dpuf
Tại buổi tọa đàm, các tham luận tập trung nêu lên những thách thức liên quan đến bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa phi vật thể, văn hóa phố nghề trong khu phố cổ Hà Nội. Bên cạnh đó, một số ý kiến phân tích những yếu tố hủy hoại giá trị khu phố cổ và tạo lập những giá trị mới, phù hợp với cuộc sống đương đại.

Tiêu biểu như các ý kiến của TS. Lưu Minh Trị, Chủ tịch Hội Di sản văn hóa Thăng Long – Hà Nội; TS.KTS Ngô Doãn Đức, Hội Kiến trúc sư Việt Nam; GS.TS Họa sĩ Nguyễn Đỗ Bảo, Nguyên Chủ tịch Hội Mỹ Thuật Việt Nam…

Trong thời gian qua, quận Hoàn Kiếm đã tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả công tác trùng tu, tôn tạo các di tích có giá trị văn hóa, lịch sử trong khu phố cổ bằng ngân sách và nguồn xã hội hóa, đồng thời nghiên cứu bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể, tuyên truyền quảng bá giới thiệu về hình ảnh khu phố cổ.

Một trong những điểm nhấn để bảo tồn và phát huy các giá trị tiềm năng của Khu phố cổ Hà Nội chính là việc mở rộng tuyến phố đi bộ sang khu bảo tồn cấp I gắn với tuyến phố đi bộ Hàng Đào – Đồng Xuân nhằm từng bước xây dựng và phát triển Khu phố cổ Hà Nội thành không gian đi bộ, tạo ra nét văn hóa đặc trưng riêng của quận Hoàn Kiếm. Tuy nhiên trên thực tế vẫn còn nhiều khó khăn thách thức, đặc biệt là mâu thuẫn giữa nhu cầu phát triển với yêu cầu bảo tồn không gian Khu phố cổ.

Để khắc phục những bất cập đó, Ban Quản lý phố cổ Hà Nội đã và đang phối hợp với các đơn vị chức năng xây dựng cơ chế để huy động các nguồn lực xã hội tham gia bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc phố cổ Hà Nội, trong đó có việc huy động vốn tham gia đầu tư tu bổ, tôn tạo các di tích, xây dựng, cải tạo nhà ở, nâng cấp cơ sở hạ tầng và phát triển thương mại, du lịch, dịch vụ.

Có thể nói rằng, việc quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống khu phố cổ Hà Nội vẫn là bài toán khó. Tọa đàm lần này với sự tham gia đóng góp ý kiến của các chuyên gia, nhà nghiên cứu chính là gợi mở nhiều giải pháp đối với các cơ quan quản lý nhằm bảo tồn, phát huy tốt nhất giá trị phố cổ Hà Nội.

T.T (Tổng hợp: HNMO, ĐCSVN) - See more at: http://cinet.vn/ArticleDetail.aspx?articleid=30342&sitepageid=415#sthash.pGvISYkv.dpuf
Tại buổi tọa đàm, các tham luận tập trung nêu lên những thách thức liên quan đến bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa phi vật thể, văn hóa phố nghề trong khu phố cổ Hà Nội. Bên cạnh đó, một số ý kiến phân tích những yếu tố hủy hoại giá trị khu phố cổ và tạo lập những giá trị mới, phù hợp với cuộc sống đương đại.

Tiêu biểu như các ý kiến của TS. Lưu Minh Trị, Chủ tịch Hội Di sản văn hóa Thăng Long – Hà Nội; TS.KTS Ngô Doãn Đức, Hội Kiến trúc sư Việt Nam; GS.TS Họa sĩ Nguyễn Đỗ Bảo, Nguyên Chủ tịch Hội Mỹ Thuật Việt Nam…

Trong thời gian qua, quận Hoàn Kiếm đã tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả công tác trùng tu, tôn tạo các di tích có giá trị văn hóa, lịch sử trong khu phố cổ bằng ngân sách và nguồn xã hội hóa, đồng thời nghiên cứu bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể, tuyên truyền quảng bá giới thiệu về hình ảnh khu phố cổ.

Một trong những điểm nhấn để bảo tồn và phát huy các giá trị tiềm năng của Khu phố cổ Hà Nội chính là việc mở rộng tuyến phố đi bộ sang khu bảo tồn cấp I gắn với tuyến phố đi bộ Hàng Đào – Đồng Xuân nhằm từng bước xây dựng và phát triển Khu phố cổ Hà Nội thành không gian đi bộ, tạo ra nét văn hóa đặc trưng riêng của quận Hoàn Kiếm. Tuy nhiên trên thực tế vẫn còn nhiều khó khăn thách thức, đặc biệt là mâu thuẫn giữa nhu cầu phát triển với yêu cầu bảo tồn không gian Khu phố cổ.

Để khắc phục những bất cập đó, Ban Quản lý phố cổ Hà Nội đã và đang phối hợp với các đơn vị chức năng xây dựng cơ chế để huy động các nguồn lực xã hội tham gia bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc phố cổ Hà Nội, trong đó có việc huy động vốn tham gia đầu tư tu bổ, tôn tạo các di tích, xây dựng, cải tạo nhà ở, nâng cấp cơ sở hạ tầng và phát triển thương mại, du lịch, dịch vụ.

Có thể nói rằng, việc quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống khu phố cổ Hà Nội vẫn là bài toán khó. Tọa đàm lần này với sự tham gia đóng góp ý kiến của các chuyên gia, nhà nghiên cứu chính là gợi mở nhiều giải pháp đối với các cơ quan quản lý nhằm bảo tồn, phát huy tốt nhất giá trị phố cổ Hà Nội.

T.T (Tổng hợp: HNMO, ĐCSVN) - See more at: http://cinet.vn/ArticleDetail.aspx?articleid=30342&sitepageid=415#sthash.pGvISYkv.dpuf

Tin liên quan