Ứng dụng

Hướng đến Công viên địa chất toàn cầu Cao Bằng

09:48, 20 Tháng Mười 2016

Để phát triển Công viên địa chất toàn cầu Cao Bằng, Sở TN&MT Cao Bằng phối hợp với Viện khoa học Địa chất và Khoáng sản (Bộ TN&MT) lập và thi công Dự án Điều tra, khảo sát, nghiên cứu bổ sung, đánh giá, xếp hạng các giá trị di sản, xác định phạm vi, quy mô để xây dựng hồ sơ trình UNESCO công nhận công viên địa chất toàn cầu.

Xây dựng và phát triển công viên địa chất nhằm phát triển KT - XH của tỉnh, phát triển văn hóa và môi trường bền vững.

Dự án đã khảo sát, đo vẽ ngoài thực địa, biên tập các tài liệu, bản vẽ có liên quan, dự kiến khối lượng công việc đạt được khoảng trên 70%. Phấn đấu trong tháng 11/2016, sẽ hoàn thành hồ sơ để đề nghị Ủy ban Quốc gia UNESCO của Việt Nam trình UNESCO công nhận Công viên địa chất toàn cầu tỉnh Cao Bằng.

Ông Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng cho rằng, tỉnh cần xây dựng kế hoạch làm việc với chuyên gia UNESCO để hỗ trợ xây dựng hồ sơ đề nghị công nhận Công viên địa chất toàn cầu Cao Bằng; triển khai phương án xây dựng bảo tàng, trung tâm thông tin giới thiệu Công viên địa chất Cao Bằng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá trên các phương tiện thông tin truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng về Công viên địa chất này…

(Nguồn: monre.gov.vn)

Tin liên quan