Tầm nhìn

Phú Thọ: Tăng cường quản lý môi trường làng nghề

08:50, 19 Tháng Mười 2016

Với 69 làng nghề được công nhận, Phú Thọ đang phải giải quyết bài toán quản lý môi trường làng nghề sao cho hiệu quả.

Theo Chi cục Bảo vệ môi trường Phú Thọ, tỉnh cần điều tra, thống kê, phân loại làng nghề và các cơ sở sản xuất trong làng nghề theo loại hình sản xuất và nguy cơ gây ô nhiễm môi trường; các làng nghề được công nhận, làng nghề chưa được công nhận và làng nghề truyền thống; mức độ ô nhiễm môi trường làng nghề trên địa bàn tỉnh.

Tiếp đó, rà soát các điều kiện bảo vệ môi trường (BVMT) đối với các làng nghề trên địa bàn tỉnh, lập kế hoạch khắc phục và triển khai thực hiện đối với các làng nghề chưa đáp ứng các điều kiện về bảo vệ môi trường, quản lý chặt chẽ việc công nhận các làng nghề đảm bảo các điều kiện về BVMT theo quy định tại Khoản 1, Điều 7 Thông tư số 46/2011/TT – BTNTM ngày 26/12/2011 của Bộ TN&MT.

Bên cạnh đó, xây dựng Quy hoạch Bảo vệ môi trường tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016 - 2020 định hướng đến năm 2030, trong đó chương trình BVMT làng nghề thuộc mức ưu tiên hàng đầu, cần sớm được triển khai thực hiện.

Tỉnh cũng cần triển khai Quy hoạch phát triển ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Nghị định số 66/2006/NĐ - CP ngày 7/7/2006 của Chính phủ, trong đó, ưu tiên phát triển các ngành nghề truyền thống gắn với vùng nguyên liệu sản xuất và bản sắc văn hóa dân tộc; định hướng phát triển các ngành nghề không có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao.

Ngoài ra, đẩy mạnh công tác hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về BVMT đối với các cơ sở sản xuất trong làng nghề, đặc biệt tập trung vào các cơ sở thuộc loại hình sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao, hoặc các cơ sở có công đoạn sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao và các làng nghề chưa được công nhận.

Một biện pháp nữa là thành lập Tổ tự quản về BVMT; xây dựng Hương ước, Quy ước về BVMT hoặc Hương ước, Quy ước trong đó có nội dung về BVMT tại các làng nghề.

(Nguồn: monre.gov.vn)

Tin liên quan