Tầm nhìn

Cần quản lý tổng hợp chất thải rắn

09:55, 11 Tháng Tám 2016

(Disanxanh)-Hội thảo tập huấn nhằm phổ biến kết quả nghiên cứu và tập huấn về quản lý tổng hợp chất thải rắn tại Việt Nam

Ảnh: Internet

Với nỗ lực cùng Chính phủ Việt Nam giải quyết các vấn đề ô nhiễm môi trường, Viện Môi trường Toàn cầu của Nhật Bản đã tài trợ kinh phí và phối hợp  cùng Cục Quản lý chất thải và Cải thiện môi trường phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Quản lý Môi trường (trực thuộc Hội bảo vệ Thiên nhiên và môi trường Việt Nam) tổ chức Hội thảo tập huấn nhằm phổ biến kết quả nghiên cứu và tập huấn về quản lý tổng hợp chất thải rắn tại Việt Nam.

Việt Nam và Nhật bản là 2 nước có đặc điểm chung về vấn đề đất đai và chất thải. Thông qua các cuộc hội thảo, tập huấn và trao đổi chuyên môn với các nhà khoa học, các chuyên gia môi trường của hai nước sẽ giúp cho việc định hướng chiến lược và có giải pháp tổng thể trong việc quản lý chất thải tại Việt Nam.

Hội thảo tập huấn có sự tham dự của Ông Nguyễn Thành Yên- Lãnh đạo Cục Quản lý chất thải và Cải thiện Môi trường; Ông Nguyễn Hòa Bình - Giám đốc Trung tâm nghiên cứu quản lý môi trường (CEMAS); Ông Tetsuo Minami - đại diện Viện Môi trường Toàn cầu và đông đảo các nhà khoa học, các chuyên gia quốc tế và địa phương.

Hà Giang

           

 

Tin liên quan